Uncategorized

Column: Het Bokwerters als protesttaal

Update By: Henk
Date: juli 3, 2020

Op Facebook en in de Friese media kom je af en toe ironische stukjes in een wat merkwaardig soort Nederlands tegen. Die gaan terug op de taal van het fictieve dorp Bokwerd. Voor Neerlandistiek.nl heb ik er een column over geschreven.

[Klik hier om de column te lezen.]

Signalement: Ieder docent een meertalig minibrilletje op

Update By: Henk
Date: juni 25, 2020

Aline Masselink heeft in opdracht van het SLO onderzocht wat er in Nederland gebeurt op het gebied van meertalig onderwijs en wat de wensen van experts zijn. Een kort signalement van het onderzoek staat op Neerlandistiek.nl.

[Klik hier om het te lezen.]

Taalcolumn over de stroom agressieve #Fries-tweets op 22 juni

Update By: Henk
Date: juni 18, 2020

“De aanleiding was een Twitterreactie van iemand op een interview van journalist Arjen de Boer van Omrop Fryslân met de technisch directeur van SC Heerenveen, Gerry Hamstra. Zoals dat bij Omrop Fryslân gebruikelijk is, hoefde niemand zich te ferbrekken, dus De Boer sprak Fries en Hamstra sprak Nederlands. Voor geen van beiden was dat een probleem of zelfs een thema, maar in de Twitterreactie stond dat het “ontzettend asociaal” was dat De Boer zich in taal niet aan Hamstra aanpaste.”

[Klik hier om de hele column te lezen op Neerlandistiek.nl.]

Columns op ItNijs.frl en Neerlandistiek.nl

Update By: Henk
Date: juni 2, 2020

Henkwolf.nl had de afgelopen tijd wat mankementjes door achterstallig onderhoud. De websitemonteurs zijn er donderdag en vrijdag mee aan de slag gegaan en in die dagen kon ik er niets nieuws op zetten. Hij was ook een tijdje helemaal losgekoppeld van de digitale snelweg.

Daardoor heb ik een paar recente columns hier nog niet genoemd. Om de schade in te halen:

[ItNijs.frl: Rintmasterskip]

[Neerlandistiek.nl: Twee soorten tussen-n]

[Neerlandistiek.nl: Helemaal terug naar de basis van het ontleden]

Taalsnipel oer pragmatyske ynterferinsjes

Update By: Henk
Date: mei 31, 2020

Ferjit omdraaide tiidwurden. Ferjit ‘sleutel’. Ferjit ‘tied’. De slimste ynterferinsjes sitte yn de pragmatyk. Wat dat is, dat lis ik út yn in taasnipel op itnijs.frl.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Column over een briefje van de postbode

Update By: Henk
Date: mei 27, 2020

“Goed begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid, daar waren de deelnemers aan de soms verhitte discussie over het eindexamen Nederlands hier op Neerlandistiek het de afgelopen dagen wel over eens. Begrijpend lezen houdt in het voortgezet onderwijs onder meer in dat je de in een tekst staande structuurelementen als alinea’s en verwijswoorden gebruikt om de bedoeling van de schrijver te achterhalen.

Dan moet die schrijver die structuurelementen alleen wel gebruiken op zo’n manier dat de lezer er wat aan heeft. En dat doet lang niet elke schrijver. Een probleem is dat niet per se. Dat zal ik hieronder laten zien.”

[Klik hier om op Neerlandistiek.nl de hele column te lezen.]

Column: Het regionale als rechtvaardiging voor afwijking van de norm

Update By: Henk
Date: mei 26, 2020

“In de Friese media is momenteel aandacht voor de dichtbundel Börtersgrut van Joël Hut. Die is niet geschreven in het Standaardfries, maar in het Zuidwesthoeks, het Fries zoals dat ongeveer in het gebied zuidelijk van Sneek en westelijk van Heerenveen wordt gesproken.”

[Lees de hele column op Neerlandistiek.nl.]

Column: Sneustra’s, klungelsma’s en pafstra’s

Update By: Henk
Date: mei 23, 2020

-sma en -stra, de achterkantjes van veel Friese achternamen, zijn in het Fries een eigen leven gaan leiden. Voor Neerlandistiek.nl heb ik er een stukje over geschreven.

[Klik hier om het te lezen.]

Taalsnipel oer ‘regel’, ‘rigel’ en noch wat

Update By: Henk
Date: mei 19, 2020

Wannear seist no rigel en wannear regel yn it Frysk, sa fregen in pear studinten my lêsten. Se wienen de earsten net mei dy fraach, blykber is der by Frysktaligen ûnwissichheid oer it gebrûk, dat ik skriuw der mar in stikje oer dat elk lêze kin.

[Klik hjir om it hele stik te lêzen op itnijs.nl.]

Tekst ‘Een taal leren doe je niet op school’

Update By: Henk
Date: mei 13, 2020

Voor bijvakstudenten heb ik een tekst geschreven over taalontwikkelend leren, met de (wat provocerende) titel ‘Een taal leren doe je niet op school’. Mogelijk is die ook voor anderen interessant.

[Klik hier om de tekst als pdf-bestand te downloaden.]

Nij: fideokolleezje kennistrening Frysk

Update By: Henk
Date: mei 12, 2020

De oefenkolleezjes as tarieding op it kennisassessment foar studinten Frysk wurde dit jier foar in part jûn yn de foarm fan selsstúdzje mei fideokolleezjes. Ik ha ien dêrfan op myn website set. Hy is hjirûnder te besjen.

[Klik hjir foar alle online-fideokolleezjes.]