Featured

ziek

Henk Wolf is op it stuit troch sykte net te berikken.
Henk Wolf is momenteel door ziekte niet bereikbaar.
Henk Wolf ist zut Zeit wegen einer Erkrankung nicht erreichbar.

Ofstudearders Frysk

Update By: Henk
Date: november 27, 2020

Fjouwer studinten Frysk fan NHL Stenden ha hjoed har diploma krigen. It wie net altyd maklik foar har yn it coronajier, mar se ha trochpakt.

Marieke, Simone, Geeske en Gerla, fan herten lokwinske mei it moaie resultaat. Alle goeds foar de kommende jierren. Ik sil jim misse.

Taalcolumn: Een slag om de arm houden over Arizona

Update By: Henk
Date: november 6, 2020

Ik heb me in de afgelopen jaren meermaals verwonderd over zinnetjes zoals deze:

  • Wenen berispt over kinderbijslag buitenlanders
  • OM vervolgt Akwasi niet over ‘opruiende’ uitspraak over Zwarte Piet op de Dam
  • Reijnders werd ontslagen over twee fundamentele verschillen van inzicht met de regering
  • Rusland zette Oekraïne onder druk over EU-verdrag

De manier waarop het voorzetsel over in die zinnen is gebruikt, deed en doet mij vreemd aan. In 2014 heb ik er al eens een stukje over geschreven. Ik vermoedde toen dat over bezig was de betekenis ‘wegens’, ‘vanwege’, ‘op grond van’ te ontwikkelen.

[Lees verder op Neerlandistiek.nl.]