Taalcolumn: Hoksebokse

Update By: Henk
Date: augustus 12, 2020

Is hoksebokse een overgeleverd Fries woord? In een column op Neerlandistiek.nl probeer ik die vraag te beantwoorden.

[Klik hier om de column te lezen.]

Taalcolumn: We zoeken versterking van/voor ons schoonmaakteam

Update By: Henk
Date: augustus 11, 2020

“Wat is beter? We zoeken versterking van ons schoonmaakteam of We zoeken versterking voor ons schoonmaakteam? Die vraag kreeg ik een tijdje terug. Op grond van mijn taalgevoel zei ik: kan allebei.”

[Lees de hele column op Neerlandistiek.nl.]

Taalcolumn: ‘vioolspelen’ en/of ‘viool spelen’?

Update By: Henk
Date: augustus 10, 2020

De officiële spellingsregeling is er niet heel duidelijk over of nou het taalgevoel van sprekers of de Woordenlijst leidend is bij het al dan niet aaneenschrijven van ‘pianospelen’, ‘vioolspelen’ en ‘gitaarspelen’. Dat maakt het voor elke docent lastig om die kwestie te didactiseren. In een column op Neerlandistiek.nl bespreek ik een paar opties die zo’n docent heeft.

[Klik hier om de column te lezen.]

Drie nieuwe taalcolumns

Update By: Henk
Date: augustus 9, 2020

Drie nieuwe taalcolumns op Neerlandistiek.nl:

“Nederland krijgt weer onvoldoende voor Fries op school”
(over de evaluatie van het Handvest voor regionale talen of talen van minderheden)
[Hier klikken.]

“In het Fries over bemoeizucht praten”
(beschrijving van Fries idioom in het woordveld ‘bemoeizucht’)
[Hier klikken.]

“Over wat het actualiteitsprincipe met de geschiedenis van het Zuiderzeepoldernederlands in vergelijking met het Waddenhollands te maken heeft” (geschreven met Reitze Jonkman)
(vergelijking van de geschiedenis van het Midslands en Amelands met die van het Stadsfries)
[Hier klikken.]

 

Recente taalcolumns

Update By: Henk
Date: juli 29, 2020

Over het ontstaan van het Friese woord ‘skûlk’ voor theedoek, vaatdoek. [Klik hier.]

Over onduidelijke juridische berichtgeving in de Trouw. [Klik hier.]

Taalcolumn: Zou je graag op willen letten?

Update By: Henk
Date: juli 25, 2020

Op de Facebookgroep Leraar Nederlands schreef een paar dagen geleden iemand:

Ik hoor steeds vaker zinnen als: ‘Zou je graag op willen letten?’ en ‘Zou je graag een persoonlijk berichtje willen sturen?’ Het woordje graag lijkt me daar niet op z’n plek. Of is dit een normale zinsconstructie die ik niet ken? Waar komt het vandaan? Een bepaald dialect/bepaalde streektaal?

Ik kende de constructie niet en voor mij is ze ook niet welgevormd, maar het fascineert me uiteraard wel dat ze voorkomt.

[Klik hier om de hele column te lezen op Neerlandistiek.nl.]

Taalcolumn: Welke uitgang geven we Duitse bijvoeglijke naamwoorden in het Nederlands?

Update By: Henk
Date: juli 23, 2020

“We weten dat mensen niet onsystematisch van de ene taal naar de andere wisselen en we weten dat we meer van de grammatica van een taal behouden naarmate die taal meer lijkt op de taal waarin we het geleende stukje opnemen. Maar heel veel details weten we nog niet. Daarom heb ik een mini-mini-mini-onderzoekje uitgevoerd.”

[Klik hier om de hele column te lezen op Neerlandistiek.nl.]

Taalcolumn: ‘vormen’ en ‘betekenen’ als koppelwerkwoorden

Update By: Henk
Date: juli 22, 2020

Doorgaans is het redelijk duidelijk of een werkwoord deel uitmaakt van een werkwoordelijk of van een naamwoordelijk gezegde, maar dat geldt niet altijd. Neem de volgende voorbeelden van internet:

  • Deze lege gebouwen betekenen een verspilling van ruimte.
  • De acties van de boeren vormen een gevaar voor het demonstratierecht.

[Klik hier om de hele column te lezen op Neerlandistiek.nl.]

Taalcolumn: ‘Morgen wordt onweer verwacht’

Update By: Henk
Date: juli 20, 2020

“Morgen wordt onweer verwacht.”

Betekent die zin nou dat het morgen waarschijnlijk gaat onweren? Of dat er morgen wordt verwacht dat het bijvoorbeeld overmorgen gaat onweren? In een column op Neerlandistiek.nl leg ik uit dat het allebei kan en waarom de tweede betekenis in veel gevallen alleen theoretisch mogelijk is.

[Klik hier om het stuk te lezen.]

Column over ‘joun’ bij Oog TV

Update By: Henk
Date: juli 19, 2020

Ik geloof niet dat m’n taalschrijfsels ooit eerder aandacht hebben gekregen van de Groningse media, het is elk geval lang niet gebeurd. Het stukje dat Oog TV heeft gewijd aan m’n column op Neerlandistiek.nl over ‘joun’ is daarom toch een soort primeur:

[Hier klikken voor het stukje op de site van Oog TV.]

Taalcolumn: Joun fiets

Update By: Henk
Date: juli 18, 2020

In delen van het Nederlandse taalgebied wordt joun als bezittelijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud gebruikt. Het heeft een paar opvallende eigenschappen. Voor Neerlandistiek.nl heb ik er een stukje over geschreven.

[Klik hier om de column te lezen.]