stavering

Hoe zit het nu precies met die Friese spelling?

De afgelopen weken is er in de Friese media en op internet heel wat afgediscussieerd over het wijzigen van de officiële Friese spelling. Daarbij zijn ook wat misverstanden ontstaan. Ik wil hierbij over tien belangrijke zaken klaarheid verschaffen:

1. Dit is een discussie, geen strijd
2. Het commentaar is gericht aan de provincie
3. De spellingswijziging is wel en niet besloten
4. De spellingswijziging is niet verwaarloosbaar klein
5. Het gaat niet om een Fries Groen Boekje
6. Het gaat niet alleen om spelling
7. De spellingswijziging heeft heel vervelende consequenties
8. De spellingwijziging is onnodig
9. De nieuwe spelling is onvoldoende doordacht
10. Ik kan en wil ongelijk hebben

Klik hier om meer te lezen.

Hâld op mei dy Standertwurdlist!

rumte_foar_romteIn Standertwurdlist, bêst, as dy net mear docht as de staveringsregels yllustrearje. Mar wy krije no fan de Fryske Akademy in boekje dat net allinne in yllustraasje foarmet fan de staveringsregels, mar dat ek fertelle wol hokker dialektfoarmen wol en net goed Frysk binne. […]

Lês mear by It Nijs.