Uncategorized

Artikel: ‘Taalvoorschriften in lesmateriaal voor het Fries’

Update By: Henk
Date: juni 25, 2021

Net verschenen: Wolf, H. (2021), ‘Taalvoorschriften in lesmateriaal voor het Fries. Een draagvlakonderzoek onder professionals’. Levende Talen Tijdschrift jrg. 22, nr. 2, p. 26-37.

[Klik hier om het artikel te lezen.]

Column: Heeft het Fries drie klassen van regelmatige werkwoorden in plaats van twee?

Update By: Henk
Date: mei 18, 2021

Alle grammatica’s en leerboeken van het Fries onderscheiden twee klassen regelmatige werkwoorden. Op Neerlandistiek.nl voeren Anne Merkuur en ik een interessante discussie over de vraag of die indeling wel volledig is – met als kernvraag: bestaat er een derde klasse van regelmatige werkwoorden.

Lees er meer over op:
1. [Bijdrage van Henk Wolf op Neerlandistiek.nl] of [op deze website].
2. [Reactie van Anne Merkuur op Neerlandistiek.nl]
3. [Reactie van Henk Wolf op op Neerlandistiek.nl]

Column: Nevengeschikte betrekkelijke bijzinnen?

Update By: Henk
Date: mei 14, 2021

In negentiende- en twintigste-eeuwse Friese literatuur kom je af en toe betrekkelijke bijzinnen tegen die worden voorafgegaan door het woordje en. Het lijkt daardoor of ze nevengeschikt zijn aan de hoofdzin of aan een zelfstandignaamwoord(groep) daarin. In een column op Neerlandistiek.nl bespreek ik er een paar.

[Klik hier om de column te lezen.]

Column over Rijksbeleid ten aanzien van het Fries als inburgeringsactiviteit

Update By: Henk
Date: mei 1, 2021

“Waar gaat het om? Wel, de gemeenteraad van Achtkarspelen (hoofdplaats Buitenpost) heeft het college gevraagd om na te gaan of statushouders op kosten van de overheid een cursus Fries mogen volgen. Burgemeester Oebele Brouwer vond dat ook een goed idee. Het zou ook makkelijk kunnen, want het ministerie […]

[Lees hier de column op Neerlandistiek.nl.]

[Lees hier een andere column over dezelfde materie op ItNijs.frl.]

Column: D66-slogans

Update By: Henk
Date: maart 25, 2021

D66-slogans trekken de aandacht van taalobservateurs. Met het liberaal-sociale gebod ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ oogstte de partij zowel lof van de speels aangelegden als kritiek van de prescriptief ingestelden (“Een zeugma, foei!”). De uitspraak ‘Laat je nooit, nooit, nooit aan jezelf twijfelen’ van Sigrid Kaag riep ook weer allerlei discussie op, niet het minst onder leraren Nederlands. Mijn bijdrage aan een discussie over hoe die zin in elkaar zit, heb ik tot een column voor Neerlandistiek.nl omgewerkt.

[En die is hier te lezen.]

Column: een nieuwe naamvalsvorm?

Update By: Henk
Date: maart 23, 2021

Naamvallen verdwijnen uit het Nederlands, maar af en toe lijken er ook nieuwe de kop op te steken. In een column op Neerlandistiek geef ik een voorbeeld.

[Klik hier om het stuk te lezen.]

Bespreking: Leraar Nederlands even slecht in taalbeschouwing als z’n leerlingen

Update By: Henk
Date: maart 20, 2021

Studenten aan de Nederlandse hbo-lerarenopleidingen Nederlands weten niet hoe zinnen in elkaar zitten. Ze herkennen de vaktermen, maar zijn niet in staat met behulp ervan over taal te praten. Dat blijkt uit onderzoek van Jimmy van Rijt, Hans Hulshof en Peter-Arno Coppen. Voor Neerlandistiek.nl heb ik het stuk gesignaleerd en kort besproken.

[Het stuk is hier te lezen.]