Uncategorized

Foar studinten NHL Stenden: kolleezjes 29 septimber ferfalle

Update By: Henk
Date: september 28, 2020

Troch privee-omstannichheden moat ik al myn kolleezjes fan 29 septimber ferfalle litte. Ik betink letter in oplossing om de stof yn te heljen.
Henk

Voor studenten NHL Stenden: cursus Taalgeschiedenis op locatie aangeboden

Update By: Henk
Date: augustus 26, 2020

De cursus Taalgeschiedenis (Master Nederlands, jaar 2) wordt niet online aangeboden, zoals eerst bekend is gemaakt. Hij wordt als reguliere cursus aangeboden in het hogeschoolgebouw in Groningen. Het rooster wordt vrijdag 28 augustus op start.nhlstenden.com gepubliceerd.

Taalcolumn: waar staat het ontkenningswoord?

Update By: Henk
Date: augustus 15, 2020

Hoe kan het dat ‘Je hoeft niet twee weken in quarantaine’ en ‘Je hoeft geen twee weken in quarantaine’ hetzelfde kunnen betekenen? In een taalcolumn op Neerlandistiek.nl leg ik kort het gekke gedrag van ontkenningen in het Nederlands uit.

[Klik hier om het stuk te lezen.]

Taalcolumn: Hoksebokse

Update By: Henk
Date: augustus 12, 2020

Is hoksebokse een overgeleverd Fries woord? In een column op Neerlandistiek.nl probeer ik die vraag te beantwoorden.

[Klik hier om de column te lezen.]

Taalcolumn: We zoeken versterking van/voor ons schoonmaakteam

Update By: Henk
Date: augustus 11, 2020

“Wat is beter? We zoeken versterking van ons schoonmaakteam of We zoeken versterking voor ons schoonmaakteam? Die vraag kreeg ik een tijdje terug. Op grond van mijn taalgevoel zei ik: kan allebei.”

[Lees de hele column op Neerlandistiek.nl.]

Taalcolumn: ‘vioolspelen’ en/of ‘viool spelen’?

Update By: Henk
Date: augustus 10, 2020

De officiële spellingsregeling is er niet heel duidelijk over of nou het taalgevoel van sprekers of de Woordenlijst leidend is bij het al dan niet aaneenschrijven van ‘pianospelen’, ‘vioolspelen’ en ‘gitaarspelen’. Dat maakt het voor elke docent lastig om die kwestie te didactiseren. In een column op Neerlandistiek.nl bespreek ik een paar opties die zo’n docent heeft.

[Klik hier om de column te lezen.]

Drie nieuwe taalcolumns

Update By: Henk
Date: augustus 9, 2020

Drie nieuwe taalcolumns op Neerlandistiek.nl:

“Nederland krijgt weer onvoldoende voor Fries op school”
(over de evaluatie van het Handvest voor regionale talen of talen van minderheden)
[Hier klikken.]

“In het Fries over bemoeizucht praten”
(beschrijving van Fries idioom in het woordveld ‘bemoeizucht’)
[Hier klikken.]

“Over wat het actualiteitsprincipe met de geschiedenis van het Zuiderzeepoldernederlands in vergelijking met het Waddenhollands te maken heeft” (geschreven met Reitze Jonkman)
(vergelijking van de geschiedenis van het Midslands en Amelands met die van het Stadsfries)
[Hier klikken.]

 

Recente taalcolumns

Update By: Henk
Date: juli 29, 2020

Over het ontstaan van het Friese woord ‘skûlk’ voor theedoek, vaatdoek. [Klik hier.]

Over onduidelijke juridische berichtgeving in de Trouw. [Klik hier.]

Taalcolumn: Zou je graag op willen letten?

Update By: Henk
Date: juli 25, 2020

Op de Facebookgroep Leraar Nederlands schreef een paar dagen geleden iemand:

Ik hoor steeds vaker zinnen als: ‘Zou je graag op willen letten?’ en ‘Zou je graag een persoonlijk berichtje willen sturen?’ Het woordje graag lijkt me daar niet op z’n plek. Of is dit een normale zinsconstructie die ik niet ken? Waar komt het vandaan? Een bepaald dialect/bepaalde streektaal?

Ik kende de constructie niet en voor mij is ze ook niet welgevormd, maar het fascineert me uiteraard wel dat ze voorkomt.

[Klik hier om de hele column te lezen op Neerlandistiek.nl.]