Uncategorized

Wet stelt het Fries juist achter bij andere talen

Update By: Henk
Date: oktober 13, 2021

(verschenen in: Friesch Dagblad, 12 oktober 2021)

Taalsnipel: ûnnatuerlik sjoernalistyk Frysk

Update By: Henk
Date: september 10, 2021

Sjoernalistyk Frysk komt gauris wat ûnnatuerlik oer. Wêr’t dat krekt oan leit, dêr is bytiden min de finger op te lizzen, mar op basis fan twa ûndersiken dy’t ik dien ha, kin ik der no wat konkreter wat oer sizze. Yn in taalstikje op ItNijs.frl haw ik dat dan ek dien.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Artikel: ‘Taalvoorschriften in lesmateriaal voor het Fries’

Update By: Henk
Date: juni 25, 2021

Net verschenen: Wolf, H. (2021), ‘Taalvoorschriften in lesmateriaal voor het Fries. Een draagvlakonderzoek onder professionals’. Levende Talen Tijdschrift jrg. 22, nr. 2, p. 26-37.

[Klik hier om het artikel te lezen.]

Column: Heeft het Fries drie klassen van regelmatige werkwoorden in plaats van twee?

Update By: Henk
Date: mei 18, 2021

Alle grammatica’s en leerboeken van het Fries onderscheiden twee klassen regelmatige werkwoorden. Op Neerlandistiek.nl voeren Anne Merkuur en ik een interessante discussie over de vraag of die indeling wel volledig is – met als kernvraag: bestaat er een derde klasse van regelmatige werkwoorden.

Lees er meer over op:
1. [Bijdrage van Henk Wolf op Neerlandistiek.nl] of [op deze website].
2. [Reactie van Anne Merkuur op Neerlandistiek.nl]
3. [Reactie van Henk Wolf op op Neerlandistiek.nl]

Column: Nevengeschikte betrekkelijke bijzinnen?

Update By: Henk
Date: mei 14, 2021

In negentiende- en twintigste-eeuwse Friese literatuur kom je af en toe betrekkelijke bijzinnen tegen die worden voorafgegaan door het woordje en. Het lijkt daardoor of ze nevengeschikt zijn aan de hoofdzin of aan een zelfstandignaamwoord(groep) daarin. In een column op Neerlandistiek.nl bespreek ik er een paar.

[Klik hier om de column te lezen.]

Column over Rijksbeleid ten aanzien van het Fries als inburgeringsactiviteit

Update By: Henk
Date: mei 1, 2021

“Waar gaat het om? Wel, de gemeenteraad van Achtkarspelen (hoofdplaats Buitenpost) heeft het college gevraagd om na te gaan of statushouders op kosten van de overheid een cursus Fries mogen volgen. Burgemeester Oebele Brouwer vond dat ook een goed idee. Het zou ook makkelijk kunnen, want het ministerie […]

[Lees hier de column op Neerlandistiek.nl.]

[Lees hier een andere column over dezelfde materie op ItNijs.frl.]

Column: D66-slogans

Update By: Henk
Date: maart 25, 2021

D66-slogans trekken de aandacht van taalobservateurs. Met het liberaal-sociale gebod ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ oogstte de partij zowel lof van de speels aangelegden als kritiek van de prescriptief ingestelden (“Een zeugma, foei!”). De uitspraak ‘Laat je nooit, nooit, nooit aan jezelf twijfelen’ van Sigrid Kaag riep ook weer allerlei discussie op, niet het minst onder leraren Nederlands. Mijn bijdrage aan een discussie over hoe die zin in elkaar zit, heb ik tot een column voor Neerlandistiek.nl omgewerkt.

[En die is hier te lezen.]