Uncategorized

Taalcolumn: ‘vormen’ en ‘betekenen’ als koppelwerkwoorden

Update By: Henk
Date: juli 22, 2020

Doorgaans is het redelijk duidelijk of een werkwoord deel uitmaakt van een werkwoordelijk of van een naamwoordelijk gezegde, maar dat geldt niet altijd. Neem de volgende voorbeelden van internet:

  • Deze lege gebouwen betekenen een verspilling van ruimte.
  • De acties van de boeren vormen een gevaar voor het demonstratierecht.

[Klik hier om de hele column te lezen op Neerlandistiek.nl.]

Taalcolumn: ‘Morgen wordt onweer verwacht’

Update By: Henk
Date: juli 20, 2020

“Morgen wordt onweer verwacht.”

Betekent die zin nou dat het morgen waarschijnlijk gaat onweren? Of dat er morgen wordt verwacht dat het bijvoorbeeld overmorgen gaat onweren? In een column op Neerlandistiek.nl leg ik uit dat het allebei kan en waarom de tweede betekenis in veel gevallen alleen theoretisch mogelijk is.

[Klik hier om het stuk te lezen.]

Column over ‘joun’ bij Oog TV

Update By: Henk
Date: juli 19, 2020

Ik geloof niet dat m’n taalschrijfsels ooit eerder aandacht hebben gekregen van de Groningse media, het is elk geval lang niet gebeurd. Het stukje dat Oog TV heeft gewijd aan m’n column op Neerlandistiek.nl over ‘joun’ is daarom toch een soort primeur:

[Hier klikken voor het stukje op de site van Oog TV.]

Taalcolumn: Joun fiets

Update By: Henk
Date: juli 18, 2020

In delen van het Nederlandse taalgebied wordt joun als bezittelijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud gebruikt. Het heeft een paar opvallende eigenschappen. Voor Neerlandistiek.nl heb ik er een stukje over geschreven.

[Klik hier om de column te lezen.]

Midslands en Amelands tussen Fries en Nederlands

Update By: Henk
Date: juli 15, 2020

Zijn de dialecten van Midsland en Ameland Fries, Nederlands of mengdialecten? Dat hangt ervan af hoe je die begrippen definieert. In een online-lezing noemde Marc van Oostendorp ze op basis van een vergelijking met het huidige Fries en Nederlands mengdialecten. Reitze Jonkman en ik reageren in een stuk op Neerlandistiek.nl op die categorisering. Wij kijken niet alleen naar het huidige Nederlands en Fries, maar ook naar historische dialecten en naar de geschiedenis van de eilanden – en concluderen dat het Midslands en Amelands net als de stadsdialecten in Friesland volgens onze lijn van redeneren als ‘Hollands’ gecategoriseerd moet worden.

[Klik hier om ons stuk te lezen.]

Column: Het Bokwerters als protesttaal

Update By: Henk
Date: juli 3, 2020

Op Facebook en in de Friese media kom je af en toe ironische stukjes in een wat merkwaardig soort Nederlands tegen. Die gaan terug op de taal van het fictieve dorp Bokwerd. Voor Neerlandistiek.nl heb ik er een column over geschreven.

[Klik hier om de column te lezen.]

Signalement: Ieder docent een meertalig minibrilletje op

Update By: Henk
Date: juni 25, 2020

Aline Masselink heeft in opdracht van het SLO onderzocht wat er in Nederland gebeurt op het gebied van meertalig onderwijs en wat de wensen van experts zijn. Een kort signalement van het onderzoek staat op Neerlandistiek.nl.

[Klik hier om het te lezen.]

Taalcolumn over de stroom agressieve #Fries-tweets op 22 juni

Update By: Henk
Date: juni 18, 2020

“De aanleiding was een Twitterreactie van iemand op een interview van journalist Arjen de Boer van Omrop Fryslân met de technisch directeur van SC Heerenveen, Gerry Hamstra. Zoals dat bij Omrop Fryslân gebruikelijk is, hoefde niemand zich te ferbrekken, dus De Boer sprak Fries en Hamstra sprak Nederlands. Voor geen van beiden was dat een probleem of zelfs een thema, maar in de Twitterreactie stond dat het “ontzettend asociaal” was dat De Boer zich in taal niet aan Hamstra aanpaste.”

[Klik hier om de hele column te lezen op Neerlandistiek.nl.]

Columns op ItNijs.frl en Neerlandistiek.nl

Update By: Henk
Date: juni 2, 2020

Henkwolf.nl had de afgelopen tijd wat mankementjes door achterstallig onderhoud. De websitemonteurs zijn er donderdag en vrijdag mee aan de slag gegaan en in die dagen kon ik er niets nieuws op zetten. Hij was ook een tijdje helemaal losgekoppeld van de digitale snelweg.

Daardoor heb ik een paar recente columns hier nog niet genoemd. Om de schade in te halen:

[ItNijs.frl: Rintmasterskip]

[Neerlandistiek.nl: Twee soorten tussen-n]

[Neerlandistiek.nl: Helemaal terug naar de basis van het ontleden]

Taalsnipel oer pragmatyske ynterferinsjes

Update By: Henk
Date: mei 31, 2020

Ferjit omdraaide tiidwurden. Ferjit ‘sleutel’. Ferjit ‘tied’. De slimste ynterferinsjes sitte yn de pragmatyk. Wat dat is, dat lis ik út yn in taasnipel op itnijs.frl.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Column over een briefje van de postbode

Update By: Henk
Date: mei 27, 2020

“Goed begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid, daar waren de deelnemers aan de soms verhitte discussie over het eindexamen Nederlands hier op Neerlandistiek het de afgelopen dagen wel over eens. Begrijpend lezen houdt in het voortgezet onderwijs onder meer in dat je de in een tekst staande structuurelementen als alinea’s en verwijswoorden gebruikt om de bedoeling van de schrijver te achterhalen.

Dan moet die schrijver die structuurelementen alleen wel gebruiken op zo’n manier dat de lezer er wat aan heeft. En dat doet lang niet elke schrijver. Een probleem is dat niet per se. Dat zal ik hieronder laten zien.”

[Klik hier om op Neerlandistiek.nl de hele column te lezen.]