Cursusmateriaal

 

Het materiaal op deze pagina hoort bij cursussen die ik geef of gegeven heb. Als er geen andere naam bij staat, heb ik het zelf ontwikkeld. In dat geval mag iedereen het naar believen aanpassen en gebruiken. It materiaal op dizze side heart by kursussen dy’t ik jou of jûn ha. As der gjin oare namme by stiet, haw ik it sels ûntwikkele. Yn dat gefal mei elk it frij oanpasse en brûke.
Die Materialien auf dieser Seite gehören zu von mir angebotenen Kursen. Falls kein anderer Autor erwähnt wird, wurden sie von mir entwickelt und dürfen sie von allen angepasst und verwendet werden. The materials on this site belong to courses presently or previously taught by me. When no other names are mentioned, the materials are my own and may be adapted and used without previous consent.

2023-2024

Materialien zum Online-Workshop Friesisch (Nordika)
* PDF > Materialien für Tag 1
* PDF > Materialien für Tag 2

Materiaal bij de cursus Taalgeschiedenis (Master Nederlands) *
DOCX > studiewijzer 2023-2024
DOCX > hand-out college 1 (6 september)
DOCX > voorbereidende vragen college 2
DOCX > voorbereidende vragen college 3
DOCX > voorbereidende vragen college 4
DOCX > voorbereidende vragen college 5
College 6 valt uit.
DOCX > voorbereidende vragen college 7
DOCX > voorbereidende vragen college 8
===
HTML > Prezi college 1
HTML > To plough and cow stable: het Nederlands als etnische taal
HTML > Yo rectorman – een nieuwe vocatief?
HTML > De nieuwe genitief is de oude genitief z’n concurrent
HTML > Gelb, blau, rot und grün
HTML > Etymologica: Zuid, een expansieve windrichting
HTML > Hoe praatten ze? (Jan Stroop, Groene Amsterdammer 2004)
PDF > Wolf, Geschiedenis van de taalkunde
* DOCX > beoordelingsrubric 2023-2024

2022-2023

Materialien zu der Einführung in die saterfriesische Sprache und Kultur (Laurentius-Siemer-Gymnasium Ramsloh)
* DOCX > Arbeitsheft
* DOCX > Lehrerbuch
* HTML > Video
* DOCX > Text zum Video

Materiaal bij de cursus Taalgeschiedenis (Master Nederlands)
* DOCX > studiewijzer 2022-2023
* DOCX > handout college 1
* DOCX > voorbereidende vragen college 2
* DOCX > voorbereidende vragen college 3
* DOCX > voorbereidende vragen college 4
* DOCX > voorbereidende vragen college 5
* DOCX > voorbereidende vragen college 7
=== Artikelen ===
HTML > Nimmer meer vier appels meer
HTML > In dit ons land
HTML > Jou schelm!
HTML > Stilgeboren
HTML > Ik boei me niet voor de poppetjes
HTML > Is het Friese woord ‘gebeuren’ een hollandisme?
* PDF > Stroop, Poldernederlands
* HTML > Waarop baseren we onze keuze voor een voornaamwoord?
* PDF > Versloot, Streektaaldood in de Lage Landen
PDF > Wolf, Geschiedenis van de taalkunde (Wolf, week 7)
=== Varia ===
* DOCX > Opdracht bij watstaatdaer.nl
* DOCX > Rubric voor het tentamen (dossier + eindgesprek)

2021-2022

Materiaal by de kursus Taal en kultuer fan de oare Fryslannen (bachelor/minor Frysk, lesjouwersoplieding Afûk)
* DOCX > stúdzjewizer
* DOCX > omparter + dossieropdrachten wike 1
* DOCX > omparter + dossieropdrachten wike 2
* HTML > link nei fideo wike 2
* PDF > omparter wike 3
* DOCX > dossieropdrachten wike 3
* HTML > link by opdracht wike 3
* PDF> presintaasje Tessa Leppers wike 3
* PPTX > presintaasje Wolter Jetten wike 4
* HTML > fragen oan Malin
* DOCX > deiprogram ekskurzje 8 maart
* DOCX > omparter + dossieropdrachten wike 6

Materiaal bij de cursus Taalgeschiedenis (Master Nederlands)
* DOCX > studiewijzer
* DOCX > hand-out week 1
* DOCX > huiswerk als voorbereiding op week 2
* DOCX > huiswerk als voorbereiding op week 3
* DOCX > huiswerk als voorbereiding op week 4
* geen huiswerk/college in week 5
* DOCX > huiswerk als voorbereiding op week 6
* DOCX > huiswerk als voorbereiding op week 7
* DOCX > huiswerk als voorbereiding op week 8 (na de vakantie)
* DOCX > plaats/tijd en rubric mondelinge toets
===Artikelen:===
HTML > Nimmer meer vier appels meer
HTML > In dit ons land
HTML > Jou schelm!
HTML > Stilgeboren
HTML > Ik boei me niet voor de poppetjes
HTML > Is het Friese woord ‘gebeuren’ een hollandisme?
* HTML > Waarop baseren we onze keuze voor een voornaamwoord? (Wolf, week 6)
* PDF > Stroop, Poldernederlands
* PDF > Versloot, Streektaaldood in de Lage Landen
PDF > Wolf, Geschiedenis van de taalkunde (Wolf, week 8)
===Collegemateriaal:===
* HTML > prezi historisch overzicht
* PDF > artikel Gooskens & Heeringa (Levenshtein-afstand)
* PDF > artikel Veenstra & Knooihuizen (gebruik ovt en vtt)

2020-2021

* PDF > Opliedingsgids Frysk 2020-2021
* DOCX > Roaster Afûk-lesjouwersoplieding, perioade 1
* DOCX > Roaster Afûk-lesjouwersoplieding, perioade 2

Materiaal by de kursus Talen yn Fryslân (bachelor Frysk)
* Toetsing 6 april: 14.30 G’rland; 15.00 Emma; 16.00 Klazien; 16.30 Jeanette + Nynke; 17.00 Carla + Djamila; 17.30 Sietske.
* Online-toetsromte 6 april: meet.google.com/zcf-sava-riv
* DOCX > stúdzjewizer 2020-2021
* DOCX > omparter wike 1
* DOCX > omparter wike 2
* DOCX > omparter wike 3
* DOCX > omparter wike 4
* DOCX > omparter wike 5
* DOCX > omparter wike 6
* DOCX > omparter wike 7

Materiaal bij de cursus Taalgeschiedenis (Master Nederlands)
* DOCX > Studiewijzer 2020-2021
===Hand-outs===
* DOCX > Hand-out college 1
* DOCX > Hand-out college 2
* DOCX > Hand-out college 3
* DOCX > Hand-out college 4
* DOCX > Hand-out college 5
* DOCX > Hand-out college 7
* DOCX > Hand-out college 8
===Collegemateriaal:===
* HTML > prezi historisch overzicht
* HTML > tekst ‘Lekenbroeders in het klooster’
===Artikelen:===
* HTML > Nimmer meer vier appels meer
* HTML > In dit ons land
* HTML > Jou schelm!
* HTML > Stilgeboren
* HTML > Ik boei me niet voor de poppetjes
* HTML > Is het Friese woord ‘gebeuren’ een hollandisme?
* PDF > Stroop, Poldernederlands
PDF > Wolf, Geschiedenis van de taalkunde

Materiaal by de kursus Syntaksis (Bachelor Frysk)
* Link nei digitale toets 3 novimber: https://testmoz.com/6818488
* PDF > Stúdzjewizer + syllabus
* DOCX > begjintoets
DOCX > omparter tiidwurden 1
* DOCX > omparter tiidwurden 2
* DOCX > omparter tiidwurden 3
* DOCX > omparter tiidwurden 4 + haadwurden, eigenskipswurden, foarnamwurden, telwurden
* DOCX > omparter lytse wurdsjes (‘as’, ‘at’, ‘oft’ ensfh.)
* DOCX > omparter ynfloed fan it Nederlânsk

Materiaal by de kursus Taal en kultuer fan de oare Fryslannen (Bachelor Frysk)
* DOCX > Stúdzjewizer
* DOCX > Dialekten
* DOCX > Oefensinnen les 1
* DOCX > Omparter Fering + Sealtersk

Materiaal bij de cursus Taal en individu (Bachelor Nederlands)
* DOCX > Studiewijzer (aangepast op 1 september 2020)
DOCX > begrippenlijst jaar 2 (Taal en theorie 2, Taalbeschouwing)
* DOCX > oefentoetsvragen
* DOCX > hand-out week 1
DOCX > hand-out week 2
DOCX > hand-out week 3
DOCX > hand-out week 4
DOCX > hand-out week 5
* DOCX > uitwerking week 5
DOCX > hand-out week 6
DOCX > hand-out week 7
* Verdiepingsstof:

 • PDF > Bennis, H, L. Cornips & M. van Oostendorp (2003), ‘Verandering en verloedering’.
 • HTML > Wolf, H. (2013), ‘Een artikeltje die je had kunnen zien aankomen’.
 • PDF > Wolf, H. (2013), ‘Ook Zwitsers keerden zich tegen spellingseisen’.
 • HTML > ‘Man over woord: eeuwenoud Nederlands’. (video)
 • HTML > ‘Leerlingen over meertalig onderwijs’ (video)
 • PDF > SLO, Frysk oan bod. Daaruit: h2: ‘Modellen van tweetalig onderwijs’ (SLO-link werkte niet meer, daarom geüpload).
 • HTML > Dorren, G. (2010), ‘Gewonde taal’.
 • HTML > Ruigendijk, E. (2007), ‘Afasie: taalstoornis na hersenbeschadiging’.
 • DOCX > Loman, A. (z.j.), ‘Taalbeschrijvingsniveaus’.
 • PDF > HTML > Have, P. ten (2006), ‘Conversatieanalyse: orde in de details’.

2019-2020

DOCX > Roaster Afûk-lesjouwersoplieding perioade 1
* DOCX > Roaster Afûk-lesjouwersoplieding perioade 2
* DOCX > Roaster Afûk-lesjouwersoplieding perioade 3
PDF > Jierroaster kursussen bachelor Frysk 2019-2020

Materiaal by de taaltoets (B2/C1-toets) fan 30 juny 2020, 17.15-18.45 oere (bachelor Frysk en Afûk-lesjouwersfoech)
* DOCX > ynstruksje

Materiaal by de kennistrening (tarieding op it kennisassessment bachelor Frysk)
* DOCX > stúdzjewizer
* DOCX > oefeningen 21 april (meitsje foar 12 maaie)
* HTML > fideo mei útwurking oefeningen 21 april (te besjen op 12 maaie)
* DOCX > oefeningen 12 maaie (meitsje foar 19 maaie)
* DOCX > oefeningen 19 maaie (meitsje foar 26 maaie)
* DOCX > antwurdblêd by de oefeningen fan 19 maaie
* DOCX > oefeningen 26 maaie (meitsje foar 2 juny)
* DOCX > antwurdblêd by de oefeningen fan 26 maaie
* DOCX > ynstruksje foar 2 juny en opdracht foar 9 juny
* HTML > link nei fideokolleezje fan 9 juny
* DOCX > kennisassessment 30 juny 16.00-17.00

Materiaal by de kursus CLIL (minor Frysk)
* PDF > stúdzjewizer
* HTML > link nei fideokolleezje fan 9 juny
Omparters:
* PDF > omparter ‘It belang fan de fiertaal foar de taalûntwikkeling’
* PDF > omparter ‘Hokker learteoryen sitte der achter CLIL?’
Kolleezjemateriaal Janke Singelsma:
* PPTX > presintaasje gastkolleezje 2 juny Janke Singelsma
* HTML > fideo Taal yn byld
Fragen:
* PDF > fragen ‘It belang fan de fiertaal foar de taalûntwikkeling’
* PDF > fragen ‘Hokker learteoryen sitte der achter CLIL?’
* PDF > fragen ‘Wat wurdt der foar it Frysk oan CLIL dien (en wat net)?
Lêsstof:
* PDF >  ‘Een taal leren doe je niet op school’
* PDF > ‘Wat is aalontwikkelend ondewrijs’
* HTML > ‘Wat zijn de kenmerken van CLIL? (inleiding)’ (site Nuffic)
* HTML > ‘Wat zijn de kenmerken van CLIL? (taal)’ (site Nuffic)
* HTML > ‘Wat zijn de voordelen van CLIL?’ (site Nuffic)
* HTML > ‘Wat zijn de voorwaarden voor CLIL-onderwijs?’ (site Nuffic)
* HTML > fideo ‘Taalontwikkelend leren (1)’
* DOC > ‘Methoden om een vreemde taal te leren’
* HTML > ‘Constructivisme is een slechte didactische raadgever’ (ScienceGuide)
* PDF > haadstik fan ‘Frysk oan bod’ (SLO)
* PDF > fragmint út Frysktalige skiednismetoade (Afûk)
* HTML > Ynspirearjend meartalich ûnderwiss
(It boekje ‘CLIL-ynspiraasje’ fan Varkevisser  & Singelsma stiet fanwegen copyright net online. Kinst it wol fine op Blackboard of de dosint freegje om it nei dy ta te mailen.)

Materiaal by de kursus Syntaksis (bachelor Frysk)
DOCX > stúdzjewizer
DOCX > omparter tiidwurden 1
DOCX > omparter tiidwurden 2
DOCX > omparter haadwurden, eigenskipswurden, foarnamwurden, telwurden
DOCX > omparter tiidwurden 3
DOCX > omparter bynwurden (en in stikje telwurden)
DOCX > omparter Nederlânske ynfloed
* DOCX > omparter leksikale útwreiding
DOCX > oefentoets 5 novimber
* DOCX > antwurden oefentoets
* DOCX > omparter IPI
* DOCX > toets (ynleverje foar 18.00 oere)

Materiaal by de kursus Taalfeardichheid (master Frysk)
* DOCX > stúdzjewizer

Materiaal by it gastkolleezje oer toetsing foar fakdidaktyk (bachelor Frysk / Afûk)
* HTML > kolleezjefideo
* DOCX > omparter

Materiaal by de kursus Talen yn Fryslân (bachelor Frysk)
* DOCX > stúdzjewizer
* DOCX > stúdzjefragen bûtenlânsk (h2, h3)
* DOCX > stúdzjefragen bûtenlânsk en Nederlânsk (h2, h3, h4, h6)
* DOCX > stúdzjefragen Frysk histoarysk (h5, h7, h10)
* DOCX > stúdzjefragen Stedsk (h8, h11)
* DOCX > stúdzjefragen modern Frysk (h13, h14)
* DOCX > stúdzjefragen lytse net-Fryske dialekten (h9, h12)

Taal en individu (bachelor Nederlands FO)
DOCX > studiewijzer
DOCX > hand-out week 1
DOCX > hand-out week 2
DOCX > hand-out week 3
DOCX > hand-out week 4
DOCX > hand-out week 5
DOCX > hand-out week 6
* HTML > videocollege week 6
DOCX > hand-out week 7
* HTML > videocollege week 7
* Verdiepingsstof:

 • PDF > Bennis, H, L. Cornips & M. van Oostendorp (2003), ‘Verandering en verloedering’.
 • HTML > Wolf, H. (2013), ‘Een artikeltje die je had kunnen zien aankomen’.
 • PDF > Wolf, H. (2013), ‘Ook Zwitsers keerden zich tegen spellingseisen’.
 • HTML > ‘Man over woord: eeuwenoud Nederlands’. (video)
 • HTML > ‘Leerlingen over meertalig onderwijs’ (video)
 • PDF > SLO, Frysk oan bod. Daaruit: h2: ‘Modellen van tweetalig onderwijs’ (SLO-link werkte niet meer, daarom geüpload).
 • HTML > Dorren, G. (2010), ‘Gewonde taal’.
 • HTML > Ruigendijk, E. (2007), ‘Afasie: taalstoornis na hersenbeschadiging’.
 • DOCX > Loman, A. (z.j.), ‘Taalbeschrijvingsniveaus’.
 • PDF > HTML > Have, P. ten (2006), ‘Conversatieanalyse: orde in de details’.

Materiaal bij de cursus Taal en individu (bachelor Nederlands voltijd)
* DOCX > studiewijzer
* DOCX > hand-out week 1
* DOCX > hand-out week 2
* DOCX > hand-out week 3
* DOCX > hand-out week 4
* DOCX > hand-out week 5
* DOCX > hand-out week 6
* DOCX > hand-out week 7
* DOCX > hand-out week 8

Materiaal by de kursus Taal en maatschappij / Taal en maatskippij (diverse doelgroepen)
DOCX > Begripelist (makke troch Pieter Duijff, José Bruining en Henk Wolf)
DOCX > Nammen âldere stadia Frysk, Nederlânsk en Dútsk
DOCX > De talen en dialecten van Friesland.
HTML > Oerbefolking as rêding fan it Frysk?
PDF > Standaardtaal
HTML > Benaud foar it Hollânsk
DOCX > Taalverandering
PDF > Leewarders, zie pagina 37-48.
HTML > Minzaam, de put derút hawwe, harsenskraabje
HTML > Wat makket it út oft it Frysk útstjert?
HTML > Tekst Europeesk Hânfêst

Taalgeschiedenis (master Nederlands)
* DOCX > Studiewijzer 2019-2020 (inclusief opdrachten week 1 en 2)
* HTML > overzichtsprezi
* DOCX > materiaal week 3
* DOCX > materiaal week 4
* DOCX > materiaal week 5
* DOCX > materiaal werkcollege week 6
* DOCX > materiaal week 7
* DOCX > materiaal week 8
DOCX > PDF > rubric voor beoordeling takehometentamen
* DOCX > PDF > takehometentamen

Algemene basisgrammatica (bachelor Nederlands)
* DOCX > studiewijzer
* DOCX > hand-out bij college 1 (week 2)
DOCX > hand-out bij college 2 (week 3)
DOCX > hand-out bij college 3 (week 4)
DOCX > hand-out bij college 4 (week 5)
* DOCX > hand-out bij college 5 (week 6)

Taal en theorie 2 / Taalteory 2 (bachelor Nederlands, Frysk)
DOCX > studiewijzer (inclusief artikel week 1)
DOCX > hand-out week 1
* DOCX > hand-out week 2
* DOCX > hand-out week 3
* DOCX > hand-out week 4
* DOCX > hand-out week 5
* DOCX > hand-out week 6
* DOCX > hand-out week 7
* DOCX > hand-out week 8/9
PDF > reader Semantiek (door José Bruining, Aad Lohmann en Henk Wolf)
* HTML > artikel ‘Over lijken’ (Wolf)
* weblink video Wêrom is wiif it ferskriklikste Fryske wurd?
* weblink video Waarom is wijf zo’n erg woord?
* weblink video Hoe vinden we het juiste woord om te zeggen wat we bedoelen?
HTML > weblink naar artikel ‘Fonetiek en fonologie’ (Hüning)
DOCX > lijst van fonetische tekens
* weblink video Zinsstructuur
HTML > artikel ‘De man als voornaamwoord’ (Wolf)
HTML > artikel ‘De Fryske sêfte G’ (Wolf)
DOCX > Beleefdheid (Wolf)
* weblink video Wêrom sizze wy faak net wat wy bedoele?
HTML > artikel ‘Wat is er nou interessant aan alledaagse gesprekken?’ (Mazeland)
HTML > artikel ‘Conversatieanalyse: orde in de details’ (Ten Have)

Taal en kultuer fan de oare Fryslannen (bachelor Frysk)
DOCX > stúdzjewizer
* DOCX > rubric

Argumenteren en betogen (bachelor Nederlands, voltijd)
* DOCX > studiewijzer
* DOCX > les 1 + huiswerk
* DOCX > les 2 + huiswerk
* DOCX > les 3 + huiswerk
* DOCX > les 4 + huiswerk
* DOCX > les 5/6 + huiswerk (samengevoegd vanwege uitval les 5)

2018-2019

* PDF > Kursusoanbod bachelor Frysk 2018-2019 (ferzje oktober 2018)
* DOCX > Jierroaster kursussen bachelor Frysk 2018-2019
* PDF > Jierroaster NHL Stenden (fakânsjes, toetswiken enshf.)
* DOCX > Roaster Afûk-lesjouwersoplieding perioade 1
* DOCX > Roaster Afûk-lesjouwersoplieding perioade 2
DOCX > Roaster Afûk-lesjouwersoplieding perioade 3
* DOCX > Roaster Afûk-lesjouwersoplieding perioade 4
* PDF > Reader Fryske feardichheid (makke troch Wolter Jetten)

Taalkundetoetsen (bachelor Nederlands deeltijd (FO))
* DOCX > begrippenlijst Taal en theorie 1 (gemaakt door José Bruining en Henk Wolf)
DOCX > begrippenlijst Taal en maatschappij (gemaakt door Pieter Duijff en José Bruining)
* DOCX > begrippenlijst jaar 2 (Taal en theorie 2, taalbeschouwing) (gemaakt door Henk Wolf)

Didaktysk praktikum (bachelor Frysk, Afûk-akte)
PDF > stúdzjewizer 2018-2019
PDF > referinsjeramt Frysk
PDF > kearndoelen Frysk foar de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis
DOCX > opdracht wike 1
PDF > artikel Kaldeway
PDF > Kolbtoets (Aant Mulder)
DOCX > fragelist (J. Kaldeway)
PPTX > presintaasje Aant Mulder oer learstilen
PDF > boekje ‘Rispje en siedzje’ (Jonkman-en-dy)
PDF > evaluaasjesysteem Frysk (Reitze Jonkman)
PPTX > presintaasje Reitze Jonkman oer adaptive toetsing

Argumentatievaardigheden (bachelor Nederlands)
* DOCX > studiewijzer 2018-2019
* HTML > video 1: ‘Feiten meningen argumenten’
* DOCX > hand-out week 1
* PPTX > presentatie week 1
HTML > video 2: ‘Inductie deductie abductie’
* DOCX > hand-out week 2
* DOCX > hand-out week 3
* DOCX > hand-out week 4
* DOCX > hand-out week 5
* DOCX > hand-out week 6
* DOCX > hand-out week 7

Taal en theorie 1 / Taalteory 1 (bachelor Frysk/Nederlands, minor Frysk/Nederlands, Afûk-akte)
* DOCX > stúdzjewizer Taalteory 1 (allinnich foar studinten Frysk)
* DOCX > studiewijzer Taal en theorie 1 (alleen voor studenten Nederlands)
* DOCX > hand-out ‘Wat is taal?’
* DOCX > hand-out ‘Hoe werkt het spreken en begrijpen van taal?’
* DOCX > hand-out ‘Wat kan er misgaan bij het spreken, verstaan en lezen?’
* DOCX > hand-out ‘Hoe maken kinderen, pubers en volwassenen zich een taal eigen?’
DOCX > hand-out ‘Hoe maak je nieuwe woorden? (1)’
* DOCX > hand-out ‘Hoe maak je nieuwe woorden? (2)’
PPTX > PowerPoint ‘Hoe werk het spreken en begrijpen van taal?’ (Mascha Gonggrijp)
PPTX > PowerPoint ‘Hoe maken pubers en volwassenen zich een taal eigen?’ (Mascha Gonggrijp)
PPTX > PowerPoint ‘Hoe maak je nieuwe woorden? (1)’ (Mascha Gonggrijp)
* PPTX > PowerPoint ‘Hoe werken woordenboeken?’ (Pieter Duijff)
* DOCX > uitwerking week 7
* DOCX > artikel ‘Een nieuwe kijk op taal’ (Wolf)
* video Zouden we een perfecte taal kunnen bedenken? (Marc van Oostendorp)
* video Kun je een nieuwe taal maken? (Taalcanon)
 HTML >artikel ‘Het Fries als taalfamilie’
*video Man over woord: dt-test
* HTML > artikel ‘Dt-fouten geven inzicht in werking hersenen’
HTML > artikel ‘Afasie: taalstoornis na hersenbeschadiging’ (Esther Ruigendijk)
HTML > artikel ‘Spraak en schrift in de de hersenen’ (Nienke van Atteveldt)
HTML >artikel ‘Dyslexie: verschillende oorzaken in verschillende landen?’ (Nienke van Atteveldt)
HTML > artikel ‘Dyslexie is meer dan een taalprobleem’ (Erica Renckens)
* PDF > Frysk oan bod
DOC > artikel ‘Methoden om een vreemde taal te leren’ (Henk Wolf)
* HTML > artikel ‘Morfologie: basisonderscheidingen’ (VU Berlijn)
* HTML > artikel ‘Woordvorming in het Nederlands’ (VU Berlijn)

Talen yn Fryslân (bachelor Frysk, minor Frysk, Afûk-akte)
DOCX > stúdzjewizer
DOC > It ferhaal fan Bernlef en Gudrun
PPT > Bernlef, Gudrun, tha Engleskan and tha Nerdan
PPTX > Geef (dat maar aan het) Frysk
HTML > Quest by haadstik 2 en 3 (troch Roelof Rooks)
DOCX > Fragen by haadstik 4 en 5 (troch Froukje Swierstra en Eelkje)
DOCX > Fragen Kahoot (troch Froukje Swierstra en Eelkje)
DOCX > Antwurden by haadstik 4 en 5 (troch Froukje Swierstra en Eelkje)
PPTX > PowerPoint by haadstik 6 en 7 (troch Syt Reitsma, Henk Veldman en Simone Geertsma)
PDF > PowerPoint by haadstik 8 en 9 (troch Hilke de Groot, Suresh van Kammen en Antsje de Jong)

Ekskurzje nei Flensburg (studinten Frysk)
* DOCX > opdracht

Taalkunde (master Frysk)
* DOCX > stúdzjewizer
* DOCX > opdrachten
* PDF > kolleezje 3: artikel Hoekstra & Visser (1996)
* HTML > kolleezje 3: artikel Wolf (2013)
* HTML > kolleezje 3: artikel Wolf (2018)
* PDF > kolleezje 5: artikel Gilbers, Visser & Weening (2012)
* PDF > kolleezje 5: artikel Hoekstra (1991)
* PDF > kolleezje 5: artikel Nota-en-dy (2016)
* HTML > kolleezje 5: artikel Wolf (2018)
PDF > kolleezje 6: haadstik Jonkman (1993)
PDF > kolleezje 6: artikel Jonkman (2018)
* PDF > kolleezje 6: artikel Versloot (2018)
* HTML > kolleezje 6: artikel Wolf (2017)
* PDF > kolleezje 7: artikel Slofstra (2011)
* PDF > kolleezje 8: artikel Hoekstra & Hut (2003)
* HTML > kolleezje 8: artikel Van der Meer (1987)
* PDF > kolleezje 8: artikel Tamminga (1963)

Taalbeheersing 2 (bachelor Nederlands)
* DOCX > studiewijzer Taalbeheersing 2, 2018-2019
DOCX > hand-out week 1
DOCX > hand-out week 2
DOCX > hand-out week 3
* DOCX > hand-out week 4
* DOCX > hand-out week 5
DOCX > hand-out week 6
* DOCX > hand-out week 7
* PDF > Correctiemodel toets januari 2019

Materiaal by de kursus Taal en kultuer fan de oare Fryslannen (bachelor Frysk)
DOCX > stúdzjewizer
DOCX > beoardielingsrubric mûnlinge toets
DOCX > handout Fryske dialekten

Materiaal bij de cursus Taalbeschouwing (bachelor Nederlands FO/deeltijd)
* DOCX > studiewijzer 2018-2019, Nederlands FO/deeltijd
DOCX > begrippenlijst taalkundetoets jaar 2 (alleen voor Nederlands FO)
* DOCX > hand-out week 1
* DOCX > hand-out week 2
* DOCX > hand-out week 3
* DOCX > hand-out week 4
* DOCX > hand-out week 5
* DOCX > hand-out week 6
* DOCX > hand-out week 7
* PPTX > presentatie week 7
* DOCX > hand-out week 8
* PPTX > presentatie week 8
* Verdiepingsstof:

 • PDF > Bennis, H, L. Cornips & M. van Oostendorp (2003), ‘Verandering en verloedering’.
 • HTML > Wolf, H. (2013), ‘Een artikeltje die je had kunnen zien aankomen’.
 • PDF > Wolf, H. (2013), ‘Ook Zwitsers keerden zich tegen spellingseisen’.
 • HTML > ‘Man over woord: eeuwenoud Nederlands’. (video)
 • HTML > ‘Leerlingen over meertalig onderwijs’ (video)
 • PDF > SLO, Frysk oan bod. Daaruit: h2: ‘Modellen van tweetalig onderwijs’.
 • HTML > Dorren, G. (2010), ‘Gewonde taal’.
 • HTML > Ruigendijk, E. (2007), ‘Afasie: taalstoornis na hersenbeschadiging’.
 • DOCX > Loman, A. (z.j.), ‘Taalbeschrijvingsniveaus’.
 • PDF > HTML > Have, P. ten (2006), ‘Conversatieanalyse: orde in de details’.

Algemene en toegepaste taalkunde (ELT2) (bachelor Engels)
* DOCX > studiewijzer 2018-2019
DOCX > handout les 1
DOCX > handout les 2
DOCX > handout les 3
DOCX > handout les 4
DOCX > handout les 5
DOCX > artikel ‘Algemene taalwetenschap: een nieuwe kijk op taal’ (Henk Wolf)
DOCX > artikel ‘Taalbeschrijvingsniveaus’ (Aad Loman)
DOC > artikel ‘Methoden om een vreemde taal te leren’ (Henk Wolf)
DOCX > begrippenlijst

Taalgeschiedenis (master Nederlands)
* DOCX > studiewijzer
* DOCX > opdrachten voor college 3 (19 september)
* DOCX > opdrachten voor college 4 (26 september)
* DOCX > opdrachten voor college 5 (3 oktober)
* DOCX > opdrachten tijdens college 6 (10 oktober)
* DOCX > opdrachten voor college 7 (17 oktober)
* DOCX > opdrachten voor college 8 (31 oktober)
* DOCX > uitwerking opdracht 9-12 van week 8
DOCX > takehometentamen
* DOCX > rubric

Algemene basisgrammatica (bachelor Nederlands)
* DOCX > studiewijzer
* DOCX > hand-out collegeweek 2
* DOCX > hand-out collegeweek 3
* DOCX > hand-out collegeweek 4
* DOCX > hand-out collegeweek 5

Syntaksis (bachelor Frysk)
* PDF > stúdzjewizer/reader 2018-2019
* PDF > opdracht wike 2
* DOCX > antwurden opdracht wike 2
* PDF > opdracht wike 3
* PDF > opdracht wike 4
* PDF > opdracht wike 6
PDF >  opdracht wike 7 (ynklusyf telwurden)
* DOCX > opdracht wike 8
* DOCX > opdracht wike 9
DOC > opdracht wike 10
* DOCX > opdracht wike 14

Taal en theorie 2 / Taalteory 2 (bachelor Frysk, bachelor Nederlands, Afûk-akte)
PDF > studiewijzer + artikel ‘Woordvorming’
DOCX > begrippenlijst taalkundetoets jaar 2 (alleen voor Nederlands FO)
* DOCX > hand-out week 2
* DOCX > hand-out week 3
* DOCX > hand-out week 4
* DOCX > hand-out week 5
* DOCX > hand-out week 6
* DOCX > hand-out week 7
* DOCX > hand-out week 8
* PDF > reader Semantiek (door José Bruining, Aad Lohmann en Henk Wolf)
* HTML > video ‘Hoe vinden we het juiste woord om te zeggen wat we bedoelen?’
HTML > weblink naar artikel ‘Fonetiek en fonologie’
* HTML > artikel ‘De Fryske sêfte G’
* DOCX > lijst van fonetische tekens
* HTML > video ‘Zinsstructuur’

2017-2018

* DOCX > Jierroaster bachelor Frysk 2017-2018 (tiisdeitejûnsfakken)
* DOCX > Jierroaster master Frysk 2017-2018
* DOCX > Jaarindeling talenstudies NHL

Informatie over de toets Taalkunde (bachelor Nederlands FO, jaar 1)
Dit betreft de toets bij de vakken Taal & maatschappij, ABG en Taal en theorie 1.
* DOCX > Doel, opzet, voorbeeldvragen
DOCX > Begrippenlijst Taal en maatschappij
* DOCX > Begrippenlijst Taal en theorie 1

Materiaal bij de cursus Taalbeheersing 2 (bachelor Nederlands)
* DOCX > studiewijzer
* DOCX > hand-out week 1
* DOCX > hand-out week 2
* DOCX > hand-out week 3
* DOCX > hand-out week 5
* DOCX > hand-out week 6

Materiaal bij de cursus Fries voor niet-Friestaligen (Learning Centre)
* PDF > werkboek 2017-2018
* HTML > Link naar de cursuspagina henkwolf.nl/lc_fries

Materiaal bij de cursus Fries voor niet-Friestaligen (Talencentrum RuG)
PDF > syllabus

Materiaal bij de cursus Taalbeschouwing 2 (bachelor Nederlands)
* DOCX > Studiewijzer
* HTML > Wikiwijs Taalbeschouwing 2 – P2 2018 (gemaakt door José Bruining)
* DOCX > Hand-out week 1 (gemaakt door José Bruining)
* PPTX > Presentatie week 1 (gemaakt door José Bruining)
* DOCX > Hand-out week 2 (gemaakt door José Bruining)
* DOCX > Presentatie week 2 (gemaakt door José Bruining)
* DOCX > Presentatie week 3 (gemaakt door José Bruining)
* DOCX > Hand-out week 3 (gemaakt door José Bruining)
* DOCX > Hand-out en dossieropdracht week 4 (gemaakt door Henk Wolf)
* Weblink ‘Baas Taalunie reageert op commotie rond emoticons’
* DOCX > Hand-out en dossieropdracht week 5 (gemaakt door Henk Wolf)
* PDF > Presentatie week 6 (gemaakt door Nina Osterloh)
* DOCX > Dossieropdracht week 6 (gemaakt door Henk Wolf)
* PPTX > Presentatie week 7 (gemaakt door José Bruining)
* DOCX > Hand-out week 7 (gemaakt door José Bruining)
* DOCX> Dossieropdracht week 7 (gemaakt door José Bruining)
* DOCX > Didactische opdracht (gemaakt door José Bruining)
* DOCX > Rubric bij de didactische opdracht (gemaakt door José Bruining)

Materiaal by de kursus Kennistrening (bachelor Frysk)
* DOCX > Materiaal wike 1
* DOCX > Materiaal wike 2
* DOCX > kennistoets

Materiaal by de kursus Didaktysk praktikum (bachelor Frysk, Afûk-akte)
DOCX > Stúdzjewizer
DOCX > Rubric foar de beoardieling fan it dossier
DOCX > Kearndoelen
* PDF > Boekje ‘Staveringsregels fan it Frysk’ (makke troch de Afûk)
PPTX > Presintaasje taalnivo’s (troch Reitze Jonkman)
PDF > Presintaasje meartalich ûnderwiis (troch Joana Duarte)
ZIP > Knijpkaarten (troch Renske v.d. Meer)
ZIP > Dobbelstienkaarten (troch Renske v.d. Meer)
DOCX > Omparter Henk Wolf (24 april)
DOCX > Omparter Henk Wolf (6 maaie)
* PDF > Geografyske farianten (troch Henk Wolf)
* DOCX > Omparter Henk Wolf (29 maaie)

Materiaal bij de cursus Algemene en toegepaste taalkunde (bachelor Engels)
DOCX > studiewijzer
HTML > videocolleges bij week 1 en 2
DOCX > handout les 1
DOCX > handout les 2
DOCX > handout les 3
DOCX > handout les 4
DOCX > handout les 5
DOCX > artikel ‘Algemene taalwetenschap: een nieuwe kijk op taal’ (Henk Wolf)
DOCX > artikel ‘Taalbeschrijvingsniveaus’ (Aad Loman)
DOC > artikel ‘Methoden om een vreemde taal te leren’ (Henk Wolf)
DOCX > begrippenlijst
DOCX > oefentoets

Materiaal bij de cursus Taal en theorie 1 / Taalteory 1 (bachelor Nederlands/Frysk, deeltijdstudenten, combi Nederlands/Fries voltijd, Afûk-akte)
* DOCX > studiewijzer periode 3
* DOCX > studiewijzer periode 4
* PDF > syllabus met collegemateriaal periode 3
* PDF > syllabus met artikelen periode 4
* DOCX > hand-out week 3.4
* video ‘Wêrom is wiif it ferskriklikste Fryske wurd?’
* video Waarom is wijf zo’n erg woord?
* DOCX > hand-out week 3.5 (Gronings examenvak?, gemaakt door José Bruining)
* DOCX > hand-out week 3.6 (Oudnederlands, gemaakt door José Bruining)
* video Waar wachten we nog op? (MOOC Middelnederlands)
* video Oud- en Middelnederlands (MOOC Middelnederlands)
* DOCX > hand-out week 3.7 (Middelnederlands, gemaakt door José Bruining)
* PPTX > PowerPoint week 3.7 (gemaakt door Anke Herder en José Bruining)
* video Uitspraak en spelling (MOOC Middelnederlands)
* video Grammatica (MOOC Middelnederlands)
* DOCX > hand-out week 3.8
* video: Het verhaal van een taal, deel 1
* Links naar verdiepingsstof literatuurgeschiedenis periode 3: HTML >  HTML >  HTML >  HTML >  HTML > HTML >
* Links naar video’s over taalgeschiedenis: HTML > HTML > HTML > HTML > HTML > HTML >
DOCX > hand-out week 4.1 (Wat is taal?)
* video Zouden we een perfecte taal kunnen bedenken? (Marc van Oostendorp)
* DOCX > hand-out week 4.2 (Hoe werkt het spreken en begrijpen van taal?)
DOCX > artikel ‘Taalbeschrijvingsniveaus’ (Aad Loman)
* DOCX > hand-out week 4.3 (Wat kan er misgaan bij het spreken, verstaan en lezen?)
* video Man over woord: dt-test
HTML > artikel ‘Afasie: taalstoornis na hersenbeschadiging’ (Esther Ruigendijk)
HTML > artikel ‘Spraak en schrift in de de hersenen’ (Nienke van Atteveldt)
HTML >artikel ‘Dyslexie: verschillende oorzaken in verschillende landen?’ (Nienke van Atteveldt)
HTML > artikel ‘Dyslexie is meer dan een taalprobleem’ (Erica Renckens)
DOCX > hand-out week 4.4
DOCX > artikel ‘Woordenlijst Amsterdamse Kinderen’ (Kuiken/Droge)
HTML > artikel ‘Tweetaligheid bij kleuters in Friesland’ (Ytsma)
HTML > artikel ‘Tweetalig opgroeien in Friesland’ (Mudde)
* HTML > artikel ‘Hoe je kind talig op te voeden?’ (Roumans)
DOCX > hand-out college 5
DOC > artikel ‘Methoden om een vreemde taal te leren’ (Henk Wolf)
* DOCX > hand-out college 6
* DOCX > antwoorden/uitwerking bij hand-out college 6 (gemaakt door José Bruining)
* video Hoe maak je nieuwe woorden met bestaand materiaal?
* DOCX > hand-out college 7
* DOCX > antwoorden/uitwerking bij hand-out college 7 (gemaakt door José Bruining)
* DOCX > hand-out college 8
* DOCX > proeftoets mei antwurden (foar studinten Frysk)
* DOCX > informatie over de toets Taalkunde (voor studenten Nederlands FO, jaar 1)

Materiaal by de kursus Taalkunde (master Frysk)
DOCX > Stúdzjewizer
DOCX > Besprekfragen by Slofstra, ‘De dea fan EA en NEA’

Materiaal by de kursus Taal en maatskippij (minor Frysk)
* DOCX > Stúdzjewizer T&M minor Frysk 2017-2018
DOCX > Begripelist (makke troch Pieter Duijff, José Bruining en Henk Wolf)
DOCX > Nammen âldere stadia Frysk, Nederlânsk en Dútsk
DOCX > De talen en dialecten van Friesland.
* HTML > Oerbefolking as rêding fan it Frysk?
PDF > Standaardtaal
* HTML > Benaud foar it Hollânsk
DOCX > Taalverandering
PDF > Leewarders, zie pagina 37-48.
* HTML > Minzaam, de put derút hawwe, harsenskraabje
* HTML > Wat makket it út oft it Frysk útstjert?
* HTML > Tekst Europeesk Hânfêst
DOCX > omparter kolleezje 1: Taalferskaat
DOCX > omparter kolleezje 2: Taalskiednis
* DOCX > omparter kolleezje 3: Standerdisearring
* HTML > fideokolleezje 3: Standerdisearring
* DOCX > omparter kolleezje 4: Taalferoaring
DOCX > omparter kolleezje 5: Taalkontact
DOCX > omparter kolleezje 6: Taalhâlding en taalgedrach
DOCX > útwurking fan de opdrachten by kolleezje 6

Materiaal bij de cursus Argumenteren en betogen (bachelor Nederlands, deeltijdstudenten)
DOCX > studiewijzer 2017-2018
DOCX > hand-out en huiswerk week 1 (gemaakt door Henk Wolf)
* DOCX > antwoordblad week 1 (gemaakt door Henk Wolf)
* PPTX > PowerPoint week 1 (gemaakt door Gerbrich de Jong)
* DOCX > hand-out en huiswerk week 2 (gemaakt door Henk Wolf)
* DOCX > antwoordblad week 2 (gemaakt door Henk Wolf)
* PPTX > PowerPoint week 2 (gemaakt door Gerbrich de Jong)
* DOCX > hand-out en huiswerk week 3 (gemaakt door Gerbrich de Jong)
* DOCX > antwoordblad week 3 (gemaakt door Gerbrich de Jong)
* PPTX > PowerPoint week 3 (gemaakt door Gerbrich de Jong)
* DOCX > hand-out en huiswerk week 4 (gemaakt door Gerbrich de Jong)
* DOCX > antwoordblad week 4 (gemaakt door Gerbrich de Jong)
* PPTX > PowerPoint week 4 (gemaakt door Gerbrich de Jong)
* DOCX > hand-out en huiswerk week 5 (gemaakt door Henk Wolf)
* DOCX > antwoordblad week 5 (gemaakt door Henk Wolf)
* DOCX > hand-out en huiswerk week 6 (gemaakt door Henk Wolf, geen antwoordblad beschikbaar)
* DOCX > hand-out week 7 (gemaakt door Gerbrich de Jong)

Materiaal bij de ondersteunende colleges Algemene Basisgrammatica (bachelor Nederlands)
* PPTX > presentatie taalkundig ontleden (gemaakt door Henk Wolf en José Bruining)
* PPTX > presentatie redekundig ontleden (gemaakt door Cilla Geurtsen en José Bruining)

Materiaal by de kursus Taalfeardichheid (master Frysk)
* DOCX > stúdzjewizer
DOCX > opdracht wike 1

Materiaal by de kursus Taal en kultuer fan de oare Fryslannen (bachelor Frysk)
DOCX > stúdzjewizer
* DOCX > beoardielingsrubric mûnlinge toets
DOCX > handout Fryske dialekten

Materiaal by de kursus Talen yn Fryslân (bachelor Frysk)
* DOCX > stúdzjewizer
* DOCX > beoardielingsrubric mûnlinge toets en presintaasjes
DOC > It ferhaal fan Bernlef en Gudrun
PPT > Bernlef, Gudrun, tha Engleskan and tha Nerdan
PPTX > Geef (dat maar aan het) Frysk
DOCX > rubric mûnlinge toets
* PPTX > Germaansk en Kustgermaansk (makke troch Bettina Weidenaar en Nynke Zwart)
* PPTX > Middelnederlânsk, Middelleechdútsk, Midfrysk (makke troch Gerla Stork en Geeske van der Sluis)
* PPTX > Nederlânsk, Stedsfrysk, Biltsk, Amelânsk en Midslânsk yn Fryslân (makke troch Jantsje Stienstra en Fia)
HTTP > Gitersk en Stellingwerfsk (makke troch Bettina Weidenaar)
* PPTX > PPTX > Frollânsk en Frysk om utens (makke troch Romke Poortinga en Jantsje Stienstra)

Materiaal bij de cursus Taal & maatschappij / Taal & maatskippij (bachelor Nederlands/Frysk, perioade 2)
* DOCX > Studiewijzer
* HTML > Videocolleges Taal & maatschappij
* DOCX >  Rubric voor de beoordeling van mondelinge examens
* DOCX > Didactische opdracht
DOCX > Begrippenlist/Begripelist (gemaakt door / makke troch Pieter Duijff, José Bruining en Henk Wolf, versie/ferzje 7.3.2018)
* DOCX > Namen oudere stadia Nederlands, Fries en Duits
DOCX > De talen en dialecten van Friesland.
PDF > Standaardtaal

DOCX > Taalverandering
PDF > Leewarders, zie pagina 37-48.
* Weblinks bij college 4:
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/oudnederlandse_teksten/ (Het Oudnederlands)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/kenmerken_van_het_oudnederlands/ (Kenmerken van het Oudnederlands)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/diversiteit_van_het_middelnederlands/ (Diversiteit van het Middelnederlands)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/van_middelnederlands_naar_nieuwnederlands/ (Van Middelnederlands naar Nieuwnederlands)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/rederijkers/ (De Rederijkers en hun invloed op het Nederlands)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/ontwikkeling_van_een_standaardtaal/ (Ontwikkeling van een standaardtaal)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/statenbijbel/ (De Statenbijbel – de bijbelvertaling van 1637)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/ABN/ (De gesproken standaardtaal)
DOCX > rubric voor beoordeling eindgesprekken
DOCX > handout college 1: Taalvariatie
DOCX > handout college 2: Taalgeschiedenis
DOCX > handout college 3: Taalverandering
DOCX > handout college 4: De ontwikkeling van het Nederlands (versie voltijdstudie Nederlands)
* DOCX > handout college 4: De ontwikkeling van het Nederlands en Fries (versie Afûk, studie Fries, deeltijdstudie Ned.)
DOCX > handout college 5: Taalcontact
DOCX > handout college 6: Taalhouding en taalgedrag
DOCX > uitwerking van de vragen op de handout van college 6 (huiswerk)
DOCX > handout college 7: Minderheidstalen

Materiaal bij de cursus Taal en theorie 2 / Taalteory 2 (bachelor Nederlands, Fries, Afûk-akte)
* DOCX > studiewijzer Nederlands/Fries voltijd
* DOCX > stúdzjewizer Frysk dieltiid/Afûk-akte
* DOCX > handout collegeweek 2, maandag 11 september
* DOCX > handout collegeweek 2, dinsdag 12 september
* DOCX > handout collegeweek 3, maandag 18 september
* DOCX > handout collegeweek 3, dinsdag 19 september
* DOCX > handout collegeweek 4, maandag 25 september
* DOCX > handout collegeweek 4, dinsdag 26 september
* DOCX > handout collegeweek 5, maandag 2 oktober
* DOCX > handout collegeweek 5, dinsdag 3 oktober
* DOCX > handout collegeweek 6, maandag 9 oktober
* DOCX > handout collegeweek 6, dinsdag 10 oktober
* weblink naar het videocollege van collegeweek 7, maandag 16 oktober: Zinsstructuur
* DOCX > handout collegeweek 7, maandag 16 oktober
* DOCX > handout collegeweek 7, dinsdag 17 oktober
* DOCX > handout collegeweek 8, maandag 30 oktober
* DOCX > oefentoets Taal en theorie 2 (dinsdag 31 oktober)
* DOCX > antwoorden oefentoets

Materiaal bij de cursus Algemene basisgrammatica (bachelor Nederlands)
* HTML > cursuspagina op deze website (Wordt geopend op een nieuw tabblad.)
* DOCX > studiewijzer
* DOCX > handout college 1
* DOCX > handout college 2
* DOCX > handout college 3
* DOCX > handout college 4
* DOCX > handout college 6 en proeftoets

Materiaal bij de cursus Argumenteren (bachelor Nederlands, voltijdstudenten)
* DOCX > studiewijzer en dossieropdrachten
DOCX > handout college 1 tot en met 5

Materiaal by de kursus Syntaksis (bachelor Frysk, Afûk-akte)
* DOCX > stúdzjewizer
* PDF > syllabus
* PDF > opdracht A
* DOCX > opdracht A: antwurden
* PDF > opdracht B
* PDF > opdracht C
* PDF > opdracht D
* PDF > opdracht E
* PDF > opdracht F
* PDF > opdracht G
* DOC > opdracht H
* DOCX > oantekens ‘lytse wurdsjes’

2016-2017

* DOCX > Jierroaster bachelor Frysk 2016-2017 (foltiid/dieltiid)
* PDF > Jaarrooster bachelor Nederlands 2016-2017 (voltijd)
* PDF > Jaarrooster bachelor Nederlands 2016-2017 (deeltijd)

Materiaal bij de cursus Taalkennis (pabo)
* DOCX > studiewijzer en les 1
* DOCX > DOCX > les 2
* PPTX > les 3, presentatie over talen in Friesland
* PPTX > les 3, presentatie over standaardtalen
* DOCX > les 4
* PPTX > les 5, presentatie over taalgeschiedenis

Tarieding op it kennisassessment (bachelor Frysk)
* DOCX > materiaal 2 maaie 2017
* DOCX > materiaal 9 maaie 2017
* DOCX > materiaal 16 maaie 2017
* DOCX > materiaal 13 juny 2017
* DOCX > materiaal 20 juny 2017
* DOCX > kennistoets

Materiaal bij de cursus Taal & theorie 1 / Taalteory 1 (bachelor Nederlands/Frysk)
* DOCX > studiewijzer / stúdzjewizer
* DOCX > hand-out college 1
* DOCX > artikel ‘Algemene taalwetenschap: een nieuwe kijk op taal’ (Henk Wolf)
* HTML > video ‘Zouden we een perfecte taal kunnen bedenken?’ (Marc van Oostendorp)
* DOCX > hand-out college 2
* DOCX > artikel ‘Taalbeschrijvingsniveaus’ (Aad Loman)
* DOCX > hand-out college 3
* HTML > artikel ‘Afasie: taalstoornis na hersenbeschadiging’ (Esther Ruigendijk)
* HTML > artikel ‘Spraak en schrift in de de hersenen’ (Nienke van Atteveldt)
* HTML >artikel ‘Dyslexie: verschillende oorzaken in verschillende landen?’ (Nienke van Atteveldt)
* HTML > artikel ‘Dyslexie is meer dan een taalprobleem’ (Erica Renckens)
* DOCX > hand-out college 4
* DOCX > artikel ‘Woordenlijst Amsterdamse Kinderen’ (Kuiken/Droge)
* HTML > artikel ‘Tweetaligheid bij kleuters in Friesland’ (Ytsma)
* HTML > artikel ‘Tweetalig opgroeien in Friesland’ (Mudde)
* HTML > video ‘Eerste taalverwerving’
* DOCX > hand-out college 5
* DOC > artikel ‘Methoden om een vreemde taal te leren’ (Henk Wolf)
* DOCX > hand-out college 6
* DOCX > hand-out college 7
* DOCX > hand-out college 8
* DOCX > proeftoets
* DOCX > antwoordmodel toets Nederlands
* DOCX > antwurdmodel toets Frysk

Taalfeardichheid (master Frysk)
* DOCX > stúdzjewizer
* DOCX > dossieropdrachten
* DOCX > opdracht wike 1
* DOCX > rubric

Materiaal by de kursus Skoalfak Frysk (bachelor Frysk)
* DOCX > omparter Taalkunde
* weblink nei it fideokolleezje oer taalkunde:
– https://www.youtube.com/watch?v=2kNlBDgXa6Y&feature=youtu.be

Materiaal bij de cursus Taalgeschiedenis (bachelor Nederlands)
* DOCX > collegemateriaal (Anke Herder, José Bruining en Henk Wolf)
* PPTX > Inleiding, presentatie
* DOCX > Inleiding, opdrachten
* PPTX > Oudnederlands, presentatie
* PPTX > Middelnederlands 1, presentatie
* PPTX > Middelnederlands 2, presentatie
* DOCX > Middelnederlands 2, opdrachten
* PPTX > Vroegnieuwnederlands, presentatie
* PPTX > Modern Nederlands, presentatie
* weblinks:
Hoe oordelen leerlingen over ‘hun hebben’?
‘Hun hebben is zelfs een verbetering’
Veranderen nieuwe media de taal?
De toekomst van het Nederlands
* DOCX > Proeftoets en antwoordmodel
* DOCX > Antwoordmodel bij proeftoets

Materiaal bij de cursus Argumenteren en betogen (bachelor Nederlands, deeltijd jaar 2)
(Het materiaal voor de voltijdstudenten is anders. Zie daarvoor lager op deze pagina.)
* DOCX > studiewijzer Argumenteren en betogen 2016-2017, Nederlands jaar 2 deeltijd
* PPTX > presentatie week 1 (Gerbrich de Jong)
* DOCX > handout week 1 (Henk Wolf)
* DOCX > oefeningen week 1 (Henk Wolf)
* PDF > artikeltje uit Trouw bij college week 1
* PPTX > presentatie week 2 (Gerbrich de Jong)
* DOCX > handout week 2 (Henk Wolf)
* PPTX > presentatie week 3 (Gerbrich de Jong)
* DOCX > handout week 3 (Gerbrich de Jong)
* PPTX > presentatie week 4 (Gerbrich de Jong)
* DOCX > handout week 4 (Gerbrich de Jong)
* DOCX > handout week 5 (Henk Wolf)
* DOCX > handout week 6 (Henk Wolf)
* PPTX > presentatie week 7 (Gerbrich de Jong)
* DOCX > handout week 7 (Gerbrich de Jong)

Materiaal by de kursus Didaktysk praktikum (bachelor Frysk, Afûk-lesjouwersfoech)
* PDF > syllabus 2016-2017
* DOCX > kolleezje 1: omparter (Henk Wolf)
* PPTX > kolleezje 2: presintaasje (Reitze Jonkman)
* PPTX > kolleezje 7: presintaasje (Liskje Flapper)
* PPTX > kolleezje 8: presintaasje (Henk Wolf)
* HTML > kolleezje 9: link nei fideo ‘Klaskekantelje’
* DOCX > kolleezje 9: omparter (Henk Wolf)
* DOCX > kolleezje 10: omparter (Henk Wolf)
* PDF > kolleezje 12: omparter (Albert Walsweer)
PPTX > kolleezje 17: presintaasje (Reitze Jonkman)
* DOCX > kolleezje 17: opdrachten (Reitze Jonkman)

Materiaal bij de cursus Taal & maatschappij / Taal & maatskippij (bachelor Nederlands/Frysk)
DOCX > Taalverandering
PDF > Leewarders, zie pagina 37-48.
DOCX > De talen en dialecten van Friesland.
PDF > Standaardtaal
* Weblinks bij college 4:
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/oudnederlandse_teksten/ (Het Oudnederlands)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/kenmerken_van_het_oudnederlands/ (Kenmerken van het Oudnederlands)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/diversiteit_van_het_middelnederlands/ (Diversiteit van het Middelnederlands)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/van_middelnederlands_naar_nieuwnederlands/ (Van Middelnederlands naar Nieuwnederlands)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/rederijkers/ (De Rederijkers en hun invloed op het Nederlands)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/ontwikkeling_van_een_standaardtaal/ (Ontwikkeling van een standaardtaal)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/statenbijbel/ (De Statenbijbel – de bijbelvertaling van 1637)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/ABN/ (De gesproken standaardtaal)
DOCX > rubric voor beoordeling eindgesprekken
DOCX > handout college 1: Taalvariatie
DOCX > handout college 2: Taalgeschiedenis
* DOCX > handout college 3: Taalverandering
* DOCX > handout college 4: De ontwikkeling van het Nederlands
* DOCX > handout college 5: Taalcontact
* DOCX > handout college 6: Taalhouding en taalgedrag
* DOCX > uitwerking van de vragen op de handout van college 6 (huiswerk)
* DOCX > handout college 7: Minderheidstalen

Materiaal bij de cursus Semantiek (bachelor Nederlands)
* DOCX > collegeplanning semantiek 2016-2017
* DOCX > PDF > reader Semantiek 2016-2017 (Aad Loman, José Bruining, Henk Wolf)
* PPTX > PowerPoint week 1 (Inleiding, Henk Wolf)
* DOCX > handout week 1 (Henk Wolf)
* PPTX > PowerPoint week 2 (Wat betekent ‘betekenis’?, Henk Wolf)
* DOCX > handout week 2 (Henk Wolf)
* weblink:
video van college 2 (ingekort)
* PPTX > PowerPoint week 3 (Woordrelaties, José Bruining)
* DOCX > handout week 3 (José Bruining)
* weblink:
video van college 3 (ingekort)
* PPTX > PowerPoint week 4 (Prototypen, José Bruining)
* DOCX > handout week 4 (José Bruining)
* weblink:
video van college 4 (ingekort)
* PPTX > PowerPoint week 5 (Kleurt taal je wereldbeeld?, Henk Wolf)
* DOCX > handout week 5 (Henk Wolf)
* weblink:
video van college 5 (ingekort)
* DOCX > extra artikel bij week 5
* DOCX > handout week 6 (Henk Wolf)
* weblink:
video van college 6 (ingekort)
* PPTX > PowerPoint week 7 (Hoe kan het dat we soms aan een half woord genoeg hebben?, José Bruining en Henk Wolf)
* DOCX > handout week 7 (José Bruining en Henk Wolf)
* weblink:
video van college 7 (ingekort)

Materiaal by de kursus Frysk foar Frysktaligen (pabo 1)
* DOCX > reader 1 (foar lesperioade 2)
* DOCX > antwurden reader 1
* PDF > oerhearring les 4
* PDF > oefentoets mei antwurden (foar lesperioade 2)
* DOCX > reader 2 (foar lesperioade 3)
* DOCX > Antwurden reader pabo 1, perioade 3, kolleezjejierren 2015-2016 en 2016-2017

Materiaal by de kursus Taal en kultuer fan de oare Fryslannen (bachelor Frysk)
* DOCX > stúdzjewizer
* DOCX > handout Fryske dialekten

Materiaal voor de cursus Algemene basisgrammatica (bachelor Duits, Engels, Frans, Frysk, Nederlands)
* PPTX > PowerPoint redekundig ontleden (gemaakt door Cilla Geurts)
* PPTX > PowerPoint taalkundig ontleden (gemaakt door Henk Wolf)

Course materials for ELT2: English Language Teaching in practice, alg. en toegep. taalkunde (bachelor Engels)
* DOCX > studiewijzer
* DOCX > indeling per week
* DOCX > handout les 1
* DOCX > handout les 2
* DOCX > handout les 3
* DOCX > handout les 4
* DOCX > handout les 5
* DOCX > artikel ‘Algemene taalwetenschap: een nieuwe kijk op taal’ (Henk Wolf)
* DOCX > artikel ‘Taalbeschrijvingsniveaus’ (Aad Loman)
* DOCX > artikel ‘Methoden om een vreemde taal te leren’ (Henk Wolf)
* DOCX > begrippenlijst
* DOCX > oefentoets

Materiaal foar de kursus Syntaksis (bachelor Frysk)
* DOCX > stúdzjewizer
* DOCX > begjintoets
* DOCX > tiidwurdoefeningen
* DOCX > oefentoets mei antwurden

Materiaal voor de cursus Algemene en toegepaste taalkunde (bachelor Frans/Duits/Engels)
* DOCX > studiewijzer
* DOCX > handout les 1
* DOCX > opdrachten les 1
* DOCX > handout les 2
* DOCX > handout les 3
* DOCX > handout les 4
* DOCX > handout les 5
* DOCX > begrippenlijst
* DOCX > artikel ‘Algemene taalwetenschap: een nieuwe kijk op taal’ (Henk Wolf)
* DOCX > artikel ‘Taalbeschrijvingsniveaus’ (Aad Loman)
* DOCX > artikel ‘Methoden om een vreemde taal te leren’ (Henk Wolf)
* DOCX > oefentoets

Materiaal voor de cursus Argumenteren 3 (bachelor Nederlands, Nederlands jaar 3 voltijd)
(Het materiaal voor studenten van de voltijdopleiding is anders. Zie daarvoor hoger op deze pagina.)
* DOCX > studiewijzer
* DOCX > handout les 1
* DOCX > huiswerk les 1
* DOCX > handout les 2
* DOCX > huiswerk les 2
* DOCX > handout les 3
* DOCX > huiswerk les 3
* DOCX > handout les 4
* DOCX > huiswerk les 4
* DOCX > handout les 5
* DOCX > huiswerk les 5
* DOCX > oefening les 6
* DOCX > oefening les 8
* DOCX > oefentoets
* DOCX > termen kb per vak
* PDF > toets met antwoorden

Materiaal Taal en theorie 2 / Taal en teory 2 (bachelor Nederlands/Frysk)
* DOCX > studiewijzer/stúdzjewizer
* DOCX > handout les 1
* weblinks bij les 1:
https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/phonology/phoneticsphonology (Fonetiek en fonologie)
* DOCX > handout les 2
* DOCX > handout les 3
* weblinks bij les 3:
‘De Fryske sêfte G’
‘Lopon en zitton yn it Nederlânsk fan Grinslanners’
* DOCX > handout les 4
* weblinks bij les 4:
– https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/morphology/basics (Woordvorming)
* DOCX > handout les 5
* DOCX > antwoorden bij oefeningen les 5
* PDF > Voornaamwoorden, artikel voor studenten Nederlands (versie april 2016)
* DOCX > handout les 6
* DOCX > handout les 7
* DOCX > artikel ‘Theorieën over woordbetekenis’ (Aad Lohman en José Bruining)
* DOCX > oefentoets

Materiaal Taalbeschouwing 2 / Taalbeskôging 2 (bachelor Nederlands/Frysk)
* DOCX > studiewijzer/stúdzjewizer
* DOCX > handout les 1
* DOCX > opdrachten les 1
* weblinks bij les 1:
video ‘Taalnorm’ (Wolf)
artikel ‘Algemene taalwetenschap: een nieuwe kijk op taal’ (Wolf)
video ‘Zouden we een perfecte taal kunnen bedenken?’ (Van Oostendorp)
* DOCX > dossieropdracht les 1
* DOCX > handout les 2 (gemaakt door José Bruining)
* PPTX > PowerPoint les 2 (gemaakt door José Bruining)
* weblink bij les 2:
dossieropdracht op Wikiwijs (gemaakt door José Bruining)
* DOCX > handout les 3 (gemaakt door José Bruining)
* PPTX > PowerPoint les 3 (gemaakt door José Bruining)
* DOCX > handout les 4
* DOCX > dossieropdracht les 4
* DOCX > handout les 5
* DOCX > dossieropdracht les 5
* videosamenvatting les 8:
– https://www.youtube.com/watch?v=K9SaoZPmCs8
* DOCX > handout les 8
* DOCX > dossieropdracht les 8
* weblinks bij les 8 –

 1. https://www.demoanne.nl/artikeltje-had-kunnen-zien-aankomen/
 2. https://allesovertaal.nl/binaries/content/assets/standaardsites/allesovertaal/lesbrieven/2010/2010-03_lesbrief_havo-vwo_wat-is-goed-nederlands.pdf
 3. https://www.kennislink.nl/publicaties/niemand-is-de-baas-van-de-taal
 4. https://www.kennislink.nl/publicaties/grammaticaal-zijn-we-allemaal
 5. https://www.kennislink.nl/publicaties/uit-eigenen-lust-en-zinlykheit-geschreeven
 6. https://www.henkwolf.nl/wp-content/uploads/2013/06/zwitserland_retoromaans.pdf

* RTF > uitnodiging boekpresentatie, met Henk Wolf, José Bruining en Coen Peppelenbos

Materiaal by de kursus Talen yn Fryslân (bachelor Frysk)
* DOCX > Stúdzjewizer
* weblink:
filmke ‘Is it Frysk mear famylje fan it Ingelsk of fan it Nederlânsk?’

2015-2016

Kennistrening (bachelor Frysk)
* DOCX > materiaal 19 april 2016
* DOCX > materiaal 26 april 2016
* DOCX > materiaal 10 maaie 2016
* DOCX > materiaal 17 maaie 2016

Materiaal bij de cursus Fries voor niet-Friestaligen (Learning Centre)
* PDF > reader

Materiaal by de kursus Frysk foar Frysktaligen (pabo 1)
* PDF > Reader pabo 1, perioade 3, 2015-2016 (twadde helte fan de kursus)
* DOCX > Antwurden reader pabo 1, perioade 3, 2015-2016
* PDF > Reader pabo 1, perioade 2, 2015-2016 (earste helte fan de kursus)
* PPTX> Antwurden diagnostyske toets pabo 1, 7 desimber 2015
* PDF > Antwurden skriftlike toets pabo 1, 4 april 2016.

Materiaal by de neiskoallingskursus Frysk foar it basisûnderwiis
* PDF > reader (mei materiaal fan Dussy Ybema, Liskje Flapper, Sieta de Vries en Henk Wolf, einredaksje troch Liskje Flapper)
* PDF > antwurden by de reader (makke troch Liskje Flapper)
* PDF > opdrachten meartaligens en didaktyk (makke troch Liskje Flapper)
* DOCX > antwurden fan de skriftlike toets fan 24 febrewaris 2016

Materiaal bij de cursus Taalkunde (pabo 1, drietalige stroom)
* DOCX > materiaal les 1
* DOCX > PPTX > materiaal les 2 (gemaakt door Anna Marije Bloem)
* DOCX > materiaal les 3 (21 april 2016)
* DOCX > materiaal les 4 (11 mei 2016)
* DOCX > materiaal les 5 (19 mei 2016)
* DOCX > materiaal les 6 (2 juni 2016)
* PPTX > materiaal les 7 (2 juni 2016)

Materiaal by de kursus Taalkunde (master Frysk)
* DOCX > stúdzjewizer
* DOCX > fragen by it artikel fan Bouke Slofstra

Materiaal bij de cursus Taalgeschiedenis (bachelor Nederlands)
* DOCX > College-overzicht
DOCX > Collegemateriaal
* PPTX > PowerPoint week 1 (gemaakt door Anke Herder en José Bruining)
* PPTX > PowerPoint week 2 (gemaakt door Anke Herder en Henk Wolf)
* PPTX > PowerPoint week 3 (gemaakt door Anke Herder en José Bruining)
* PPTX > PowerPoint week 4 (gemaakt door Anke Herder en José Bruining)
* DOCX > DOCX > DOCX > Opdrachten bij college week 4 (gemaakt door Anke Herder)
* PPTX > PowerPoint week 5 (gemaakt door Henk Wolf)
* PPTX > PowerPoint week 6 (gemaakt door Henk Wolf)
* PPTX > PowerPoint week 7 (gemaakt door Henk Wolf)
* Weblinks bij college 7:
https://nederl.blogspot.nl/2012/03/de-toekomst-van-het-nederlands.html (Marc van Oostendorp)
– https://taaldacht.nl/ooit-sterk/ (Taaldacht)
* DOCX > oefentoets

Materiaal bij de cursus Taal & maatschappij 1 (bachelor Nederlands)
DOCX > Studiewijzer
DOCX > Taalverandering
PDF > Leewarders, zie pagina 37-48.
DOCX > De talen en dialecten van Friesland.
PDF > Standaardtaal
* Weblinks bij college 4:
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/oudnederlandse_teksten/ (Het Oudnederlands)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/kenmerken_van_het_oudnederlands/ (Kenmerken van het Oudnederlands)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/diversiteit_van_het_middelnederlands/ (Diversiteit van het Middelnederlands)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/van_middelnederlands_naar_nieuwnederlands/ (Van Middelnederlands naar Nieuwnederlands)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/rederijkers/ (De Rederijkers en hun invloed op het Nederlands)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/ontwikkeling_van_een_standaardtaal/ (Ontwikkeling van een standaardtaal)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/statenbijbel/ (De Statenbijbel – de bijbelvertaling van 1637)
  – https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/ABN/ (De gesproken standaardtaal)
DOCX > rubric voor beoordeling eindgesprekken
DOCX > handout college 1: Taalvariatie
DOCX > handout college 2: Taalgeschiedenis
* DOCX > handout college 3: Taalverandering
* DOCX > handout college 4: De ontwikkeling van het Nederlands
* DOCX > handout college 5: Taalcontact
* DOCX > handout college 6: Taalhouding en taalgedrag
* DOCX > uitwerking van de vragen op de handout van college 6 (huiswerk)
* DOCX > handout college 7: Minderheidstalen
* DOCX > didactische opdracht (gemaakt door Henk Wolf in overleg met Liskje Flapper en Janneke Eising)

Materiaal bij de cursus Algemene en toegepaste taalkunde (bachelors Duits, Engels, Frans, Fries, Nederlands)
* DOC > Weekoverzicht 2015-2016
* DOC > Taalbeschrijvingsniveaus (geschreven door Aad Lohman)
* DOC > Methoden om een vreemde taal te leren (Henk Wolf)
* DOC > Tips en trucs voor het memoriseren van de leerstof
* PPT > PowerPoint ‘Methoden om een vreemde taal te leren’
* DOCX > herhalingsoefening fonologie/fonetiek
* DOCX > uitwerking opdrachten hfdst. 1 en 2 van Taal en Taalwetenschap (gemaakt door Bernadette Laudy)
* DOCX > uitwerking opdrachten hfdst. 3 van Taal en Taalwetenschap (gemaakt door Bernadette Laudy)
* DOCX > oefentoets

Materiaal by de kursus Fakdidaktysk praktikum (bachelor Frysk)
* PDF > Stúdzjewizer
* DOCX > omparter les 1: Yntroduksje
* DOCX > omparter les 2: Hoe goed moatte minsken it Frysk behearskje?
* DOCX > omparter les 3: Hoe leare minsken in taal?
* PPTX > PowerPoint les 8: Hoe sjocht it leartrajekt fan de pabo derút?
* PPTX > PowerPoint les 9: Hoe kin in dosint kreatyf omgean mei besteand materiaal? (makke troch Aant Mulder)
* DOCX > omparter les 10: Hoe brûke jo de lestiid optimaal?
* PPTX > PowerPoint les 11: Hoe kin in dosint rekken hâlde mei learstilen yn de groep? (makke troch Aant Mulder)
* HTML > Klaskekantelje (‘Flipping the classroom’)
* DOCX > omparter les 12: Hoe meitsje jo in goede toets?
* DOCX > omparter les 13: Hoe meitsje jo goede toetsfragen?
* PPTX > PowerPoint les 14: Hoe kinne jo ien syn nivo yn it Frysk fêststelle? (makke troch Reitze Jonkman)
* PDF > artikel ‘De dregens fan it learen fan it Frysk yn kaart brocht’ (Reitze Jonkman en Jurjen Kingma, ekstra ynformaasje)

Materiaal by de kursus Syntaksis (bachelor Frysk)
* DOCX > stúdzjewizer
* DOCX > oefentoets

Materiaal bij de cursus Taalbeschouwing (bachelor Nederlands)
* DOCX > studiewijzer
* DOCX > materiaal les 1: Taalnorm
* PPTX > materiaal les 2: Psycholinguïstiek (PowerPoint, gemaakt door José Bruining)
* HTML > opdracht les 2 (Wikiwijs, gemaakt door José Bruining)
* DOCX > materiaal les 3: Meertalig onderwijs
* PPTX >  materiaal les 4: Pragmatiek en conversatie-analyse (PowerPoint, gemaakt door José Bruining)
* JPG > opdracht les 4 (gemaakt door José Bruining)
* PPTX > materiaal les 5: Pragmatiek en conversatie-analyse (PowerPoint, gemaakt door José Bruining)
* HTML > opdracht les 5 (gemaakt door José Bruining)
* DOCX > materiaal les 6: Taalverandering
* DOCX > materiaal les 7: Taalgeschiedenis

Materiaal by de kursus Taal en kultuer fan de oare Fryslannen (bachelor Frysk)
* DOC > stúdzjewizer
* DOCX > rubric

Materiaal by de kursus Talen yn Fryslân (bachelor Frysk)
* DOC > It ferhaal fan Bernlef en Gudrun
* PPT > Bernlef, Gudrun, tha Engleskan and tha Nerdan
* PPTX > Geef (dat maar aan het) Frysk
* DOCX > rubric mûnlinge toets

Materiaal bij de Dag van het leren, NHL, 26 oktober 2015 (bachelors Duits, Engels, Frans, Fries, Nederlands)
* PPTX > presentatie ‘Hoe komt zo’n taal eigenlijk in je hoofd?’

Materiaal by de kursus Skoalfak Frysk (bachelor Frysk)
* DOCX > opdrachten les 5
* DOCX > opdrachten les 6

Materiaal bij de cursus Taal en theorie 2 (bachelor Nederlands)
* DOCX > studiewijzer
* DOCX > artikel ‘Theorieën over woordbetekenis’ (Aad Lohman en José Bruining)
* DOCX > handout les 1: Beschrijving van het lexicon
* DOCX > handout les 2: Woordvorming in het Nederlands
* DOCX > handout les 3: Lexicale uitbreiding door ontlening
* DOCX > handout les 4: Anaforen
* DOCX > uitwerking opdracht les 4
* DOCX > handout les 5: Zinsstructuur
* DOCX > handout les 6: Semantiek
* DOCX > uitwerking opdracht les 6

2014-2015

Materiaal by de kursus Frysk oan bod (pabo 2)
* PDF > Reader pabo 2, perioade 3, 2014-2015
PDF > Antwurden reader pabo 2
PDF > Frysk oan bod, haadstik 1
PDF > Frysk oan bod, haadstik 2

Materiaal by de kursus Frysk foar Frysktaligen (pabo 1)
* PDF > Antwurden reader pabo 1, perioade 2, 2014-2015
* PDF > Reader pabo 1, perioade 2, 2014-2015
* PPT > Stellingen foar it stellingespul (makke troch Liskje Flapper)

Materiaal by de kursus Frysk foar net-Frysktaligen (pabo 1)
* DOCX > reader Frysk foar net-Frysktaligen pabo (gearstald troch Liskje Flapper)
* DOCX > antwurden reader Frysk foar net-Frysktaligen pabo (gearstald troch Liskje Flapper)
* PPT > Stellingen foar it stellingespul (makke troch Liskje Flapper)

Materiaal by de neiskoallingskursus Frysk foar it basisûnderwiis
* PDF > learboek fakdidaktyk en meartaligens (gearstald troch Liskje Flapper en Dussy Ybema)

Materiaal bij de cursus Taalkennis (pabo 1, drietalige stroom)
* DOC > studiewijzer en materiaal les 1/2
* PPTX > materiaal les 2 (PowerPoint)
* DOCX > materiaal les 3
* PPTX > materiaal les 4 (PowerPoint)
* DOCX > materiaal les 5
* DOCX > materiaal les 6

Materiaal bij de cursus Algemene basisgrammatica (bachelors Duits, Engels, Frans, Fries en Nederlands)
* DOCX > DOCX > DOCX > oefenmateriaal

Materiaal bij de cursus Taalgeschiedenis (bachelor Nederlands)
* PDF > studiewijzer

Materiaal bij de cursus Woordkunde (bachelor Nederlands)
* DOCX > oefeningen

Materiaal by de kursus Taal en kultuer fan de oare Fryslannen (bachelor Frysk)
* DOC > stúdzjewizer
* DOCX > rubric

Materiaal by de kursus Talen yn Fryslân (bachelor Frysk)
* DOC > It ferhaal fan Bernlef en Gudrun
* PPT > Bernlef, Gudrun, tha Engleskan and tha Nerdan
* PPTX > Geef (dat maar aan het) Frysk
* DOCX > rubric mûnlinge toets

Materiaal by de kursus Taalfeardichheid (master Frysk)
* DOCX > stúdzjewizer
* DOCX > dossieropdrachten earste part
* DOCX > dossieropdrachten twadde part

Materiaal by de kursus Saaklik Frysk (bachelor Frysk)
* DOCX > rubric foar de beoardieling fan it dossier

Materiaal bij de cursus Sociolinguïstiek/pragmatiek (bachelor Nederlands)
* DOCX > studiewijzer en handouts
* DOCX > Taalverandering
PDF > Leewarders, zie pagina 37-48.
DOCX > De talen en dialecten van Friesland.
PDF > Standaardtaal
DOCX > Beleefdheid
DOCX > planning eindgesprekken 8 april
DOCX > planning eindgesprekken 9 april
DOCX > rubric voor beoordeling eindgesprekken

Materiaal bij de cursus Psycholinguïstiek (bachelor Nederlands)
* DOC > studiewijzer
* DOC > artikel ‘Algemene taalwetenschap: een nieuwe kijk op taal’ (Henk Wolf)
* DOCX > artikel ‘Diep in de machinekamer van het Nederlands’ (NRC)
* DOC > artikel ‘Taalbeschrijvingsniveaus’ (Aad Loman)
* DOC > artikel ‘Methoden om een vreemde taal te leren’ (Henk Wolf)
* HTML > artikel ‘Taal komt aanwaaien’ (Hendrik Spiering)
* HTML > artikel ‘Afasie: taalstoornis na hersenbeschadiging’ (Esther Ruigendijk)
* HTML > artikel ‘Broca en Wernicke revisited’ (Mathilde Jansen)
* HTML > artikel ‘Spraak en schrift in de de hersenen’ (Nienke van Atteveldt)
* HTML >artikel ‘Dyslexie: verschillende oorzaken in verschillende landen?’ (Nienke van Atteveldt)
* HTML > artikel ‘Dyslexie is meer dan een taalprobleem’ (Erica Renckens)
* PDF > artikel ‘Lezen, leren lezen, dyslexie: de auditieve basis van visuele woordherkenning’ (Gerard Kempen)
* DOCX > uitwerking opdrachten hfdst. 1 en 2 van Taal en Taalwetenschap (gemaakt door Bernadette Laudy)
* DOCX > uitwerking opdrachten hfdst. 3 van Taal en Taalwetenschap (gemaakt door Bernadette Laudy)
* DOCX > handhout bij college 2, ‘Hoe zit taal in ons hoofd? (I)’
* DOCX > handout bij college 3, ‘Hoe zit taal in ons hoofd? (II)’
* PPTX > PowerPoint bij college 6, ‘Wat gebeurt er in de hersenen als we taal gebruiken?’
* DOCX > handout bij college 6, ‘Wat gebeurt er in de hersenen als we taal gebruiken?’
* PPTX > PowerPoint bij college 7, ‘Wat gebeurt er in de hersenen als we lezen?’
* DOCX > proeftentamen Psycholinguïstiek
* DOCX > antwoorden proeftentamen Psycholinguïstiek

Materiaal bij de cursus Argumenteren en betogen (bachelor Nederlands)
* DOCX > studiewijzer
* DOC > discussiehandleiding
* DOCX > materiaal les 1
* DOCX > materiaal les 2
* DOCX > materiaal les 3
* DOCX > materiaal les 4
* DOCX > materiaal les 5
* DOCX > materiaal les 6
* DOCX > dossieropdracht 1
* DOCX > dossieropdracht 2
* DOCX > dossieropdracht 3
* PDF > dossieropdracht 4
* DOCX > dossieropdracht 5

Materiaal by de kursus Syntaksis (bachelor Frysk)
* DOCX > stúdzjewizer
* DOCX > proeftoets

Materiaal bij de cursus Algemene en toegepaste taalkunde (bachelors Duits, Engels, Frans, Fries, Nederlands)
* DOC > Weekoverzicht
* DOC > Taalbeschrijvingsniveaus (geschreven door Aad Lohman)
* DOC > Methoden om een vreemde taal te leren (Henk Wolf)
* DOC > Tips en trucs voor het memoriseren van de leerstof
* PPT > PowerPoint ‘Methoden om een vreemde taal te leren’
* DOC > evaluatieformulier

Toetsmateriaal Afûk
* DOCX > C-eksamen taalkunde
* DOCX > korreksjemodel C-eksamen taalkunde
* DOCX > C-eksamen twataligens (mei korreksjefoarskrift)

Materiaal by de staveringskursus foar Dingtiid
* PPTX > staveringskwis

2013-2014

Materiaal by de kursus Frysk foar Frysktaligen (pabo 1)
* DOCX > Wurkboek Frysk pabo 1 NHL 2013-2014, perioade 1.
* DOCX > Wurkboek Frysk pabo 1 NHL 2013-2014, perioade 2.
* PDF > Antwurden by wurkboek Frysk pabo 1 NHL 2012-2013 en 2013-2014, perioade 1.
* PPT > Stellingen foar it stellingespul (makke troch Liskje Flapper)

Materiaal by de neiskoallingskursus foar it basisûnderwiis
* PDF > learboek fakdidaktyk en meartaligens (gearstald troch Liskje Flapper en Dussy Ybema)

Materiaal by de kursus Talen yn Fryslân (bachelor Frysk)
* DOC > It ferhaal fan Bernlef en Gudrun
* PPT > Bernlef, Gudrun, tha Engleskan and tha Nerdan
* PPTX > Geef (dat maar aan het) Frysk

Materiaal bij de cursus Taalkennis (pabo 1, drietalige stroom)
* PPTX > quiz over meertaligheid
* DOC > materiaal les 1
* DOCX > materiaal les 2
* DOCX > materiaal les 3
* PPTX > materiaal les 4
* DOCX > materiaal les 5
* DOCX > materiaal les 6
* PPT > materiaal les 7
* DOCX > materiaal les 8
* DOCX > materiaal les 9

Materiaal by de kursus Taalkunde (master Frysk)
* DOCX > stúdzjewizer
* DOCX > fragen by it artikel ‘De dea fan ea en nea’ fan Bouke Slofstra

Materiaal bij de cursus Sociolinguïstiek/pragmatiek (bachelor Nederlands)
* DOCX > studiewijzer
* DOCX > handout college 1
* DOCX > handout college 2
* DOCX > handout college 3
* DOCX > handout college 4
* DOCX > handout college 5
* DOCX > handout college 6
* DOCX > handout college 7
* DOCX > intekenlijst eindgesprekken
* DOCX > rubric voor beoordeling eindgesprekken
* DOCX > toetsvragen 2013-2014
* DOCX > Leewarders (artikel Reitze Jonkman)
* DOCX > De talen en dialecten van Friesland (artikel Henk Wolf)
* DOCX > Taalverandering (artikel Henk Wolf)

Materiaal bij de cursus Argumenteren en discussiëren (bachelor Nederlands)
* DOCX > materiaal les 1
* DOCX > materiaal les 2
* DOCX > materiaal les 3
* DOCX > materiaal les 4
* DOCX > materiaal les 6
* DOCX > uitleg debatopdracht
* DOCX > dossieropdrachten

Materiaal by it kennisassessment jier 1/2 (bachelor Frysk)
* DOCX > DOCX > DOCX > DOCX > DOCX > oefenmateriaal (makke troch Babs Gezelle Meerburg en Henk Wolf)
* DOCX > kennisassessment jier 1/2

Materiaal by de kursus Taal en kultuer fan de oare Fryslannen (bachelor Frysk)
* DOC > stúdzjewizer

Materiaal by de kursus Syntaksis (bachelor Frysk)
* DOCX > stúdzjewizer

Materiaal bij de cursus Algemene en toegepaste taalkunde (bachelor Duits, Engels, Frans, Fries, Nederlands)
* DOC > studiewijzer
* DOC > Taalbeschrijvingsniveaus (geschreven door Aad Lohman)
* DOC > Methoden om een vreemde taal te leren (Henk Wolf)
* DOC > Tips en trucs voor het memoriseren van de leerstof
* PPT > PowerPoint ‘Methoden om een vreemde taal te leren’

Materiaal van voor september 2013 (kleine selectie)

Toetsmateriaal Afûk
* DOCX >DOCX > C-eksamen twataligens, septimber 2013 (en korreksjemodel)
* DOCX > DOCX > C-eksamen taalkunde, septimber 2013 (en korreksjemodel)
* DOCX > DOCX > C-eksamen taalkunde, septimber 2012 (en korreksjemodel)
* DOCX > DOCX > akte-eksamen taalkunde, april 2011 (en korreksjemodel)
* DOCX > DOCX > C-eksamen taalkunde, septimber 2009 (en korreksjemodel)
* DOCX > DOCX > C-eksamen taalkunde, april 2009 (en korreksjemodel)

Dossieropdrachten bij de cursus Argumenteren (bachelor Nederlands)
* DOCX > opdracht voor les 2
* DOCX > opdracht voor les 3
* DOCX > opdracht voor les 4
* DOCX > opdracht voor les 5

Materiaal by de beknopte cursus Fries (bachelor communicatie)
DOC > reader Frysk foar studinten kommunikaasje (makke út materiaal fan Liskje Flapper, Dussy Ybema en Henk Wolf)

Materiaal by de kursus Fries voor niet-Friestaligen (Learning Centre)
* DOC > leerboek Fries voor niet-Friestaligen

Materiaal by de kursus Frysk foar de akademyske pabo yn Grins
* DOCX > wurkboek (gearstald troch Liskje Flapper, mei materiaal fan Liskje Flapper, Babs Gezelle Meerburg, Dussy Ybema en Henk Wolf)
* DOCX > antwurden les 1/2
* DOCX > antwurden les 3/4
* DOCX > antwurden les 5/6
* DOCX > antwurden les 7/8

Materiaal by de kursus Fonology en morfology (bachelor Frysk)
* DOC > stúdzjewizer en ferwurkingsopdrachten

Materiaal foar de Taalkundedei (bachelor Frysk)
* DOCX > oefeningen

Materiaal foar kennistrening (bachelor Frysk)
* DOCX > DOCX > DOCX > DOCX > DOCX > DOCX >

Materiaal by de kursus Sjoernalistyk Frysk (bachelor Frysk)
* PDF > Opdrachten