Wie is Henk? (Nederlands)

Mijn naam is Henk Wolf. Ik ben taalkundige.

Sinds 2020 ben ik werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de Oldenburgische Landschaft, waar ik het Saterfries in mijn portefeuille heb. Daarvoor heb ik ruim twintig jaar als taalkundedocent in het hoger onderwijs in Nederland en Duitsland gewerkt, het langst voor de NHL Stenden Hogeschool. Daarvoor verzorg ik ook nu nog een paar cursussen.

Andere werk- en opdrachtgevers uit het verleden zijn de Afûk, het CITO, de Fryske Akademy, de Ried fan de Fryske Beweging, de universiteiten van Amsterdam, Flensburg en Groningen, diverse kranten en tijdschriften en Omrop Fryslân. Ik heb ook ruim vijfhonderd publicaties op mijn naam, waaronder een aantal boeken.

Hieronder staan wat links naar portfolio’s en andere pagina’s op deze site die een indruk geven van mijn activiteiten.

Andere pagina’s van mij: