Wie is Henk? (Nederlands)

Mijn naam is Henk Wolf. Ik ben taalkundige. Het grootste deel van mijn carriere heb ik taalkunde onderwezen op de NHL Stenden Hogeschool, maar daarnaast heb ik nog allerlei andere werk- en opdrachtgevers gehad, zoals de Afûk, het CITO, de Fryske Akademy, de universiteiten van Amsterdam, Flensburg en Groningen, diverse kranten en tijdschriften en Omrop Fryslân. Ik heb ook ruim vijfhonderd publicaties op mijn naam, waaronder een aantal boeken. Momenteel is mijn voornaamste bezigheid wetenschappelijk medewerker voor het Saterfries bij de Oldenburgische Landschaft.

Hieronder staan wat links naar portfolio’s en andere pagina’s op deze site die een indruk geven van mijn activiteiten.

Andere pagina’s van mij: