Wie is Henk? (Nederlands)

Mijn naam is Henk Wolf. Ik doe allerlei dingen met taal. Als medewerker onderwijsontwikkeling bij de Rijksuniversiteit Groningen werk ik mee aan digitaal leermateriaal voor het Fries. Verder bestudeer en ondersteun ik het Fries van het Saterland voor de Oldenburgische Landschaft en geef ik college aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden en Groningen.

Hieronder staan wat links naar portfolio’s en andere pagina’s op deze site die een indruk geven van mijn activiteiten.

Andere pagina’s van mij: