Columns

Via de onderstaande links kunt u twee pdf-bestanden downloaden met daarin een selectie uit de taalcolumns die ik sinds 2001 voor verschillende opdrachtgevers heb geschreven. De meeste columns zijn eerder verschenen in de kranten Friesch Dagblad (‘Taalgenoat en taalgeniet’) en Leeuwarder Courant (‘Taalbaas’), in de tijdschriften Friesland Post (katern ‘Styl’) en De Moanne, of op de websites neerlandistiek.nl, demoanne.nl en itnijs.frl.

Geselecteerde taalcolumns van neerlandistiek.nl:
bestand met Nederlandstalige taalcolumns met nieuwe observaties en inzichten over Nederlandse taalkunde, gepubliceerd in 2018 en 2019. Omvang ongeveer 60 pagina’s A5 (0,5 MB).

Taalcolums:
bestand met Nederlandstalige taalcolumns over een groot aantal verschillende onderwerpen. Omvang ongeveer 80 pagina’s A5 (1,5 MB).

Taalsnipels:
bestân mei taalkollums yn en/of oer de Fryske taal. Omfang likernôch 270 siden A5 (5,2 MB).