lc_fries_discussie

Fraach fan de wike 30 maaie – 4 juny:
“Hokker boek of film kinsto oare minsken oanriede en wêrom?”

Oanmelding pubkwis

 
 
 
 
 
 
 
Typ hjirboppe dyn berjocht.
(nog geen berichten)