Wet stelt het Fries juist achter bij andere talen

Update By: Henk
Date: oktober 13, 2021

(verschenen in: Friesch Dagblad, 12 oktober 2021)

Taalsnipel: ûnnatuerlik sjoernalistyk Frysk

Update By: Henk
Date: september 10, 2021

Sjoernalistyk Frysk komt gauris wat ûnnatuerlik oer. Wêr’t dat krekt oan leit, dêr is bytiden min de finger op te lizzen, mar op basis fan twa ûndersiken dy’t ik dien ha, kin ik der no wat konkreter wat oer sizze. Yn in taalstikje op ItNijs.frl haw ik dat dan ek dien.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]

Artikel: ‘Taalvoorschriften in lesmateriaal voor het Fries’

Update By: Henk
Date: juni 25, 2021

Net verschenen: Wolf, H. (2021), ‘Taalvoorschriften in lesmateriaal voor het Fries. Een draagvlakonderzoek onder professionals’. Levende Talen Tijdschrift jrg. 22, nr. 2, p. 26-37.

[Klik hier om het artikel te lezen.]

Kolumnen im General-Anzeiger

Update By: Henk
Date: mei 28, 2021

Seit Ende Januar 2021 schreibe ich eine wöchtentliche Kolumne für die Tageszeitung General-Anzeiger. Diese erscheint jeden Montag auf Seite 2. Es sind inzwischen 17 Kolumnen erschienen. Unten sind einige der bereits veröffentlichten Kolumnen zu finden:

[Das Kind in den friesischen Sprachen]

[Verständnis auch ohne echte Kenntnis]

[Gespräche auf Saterfriesisch aufgeschrieben]

[Ein Spielfilm in friesischer Sprache]

[Alle ziehen die Luken anders zu – sprachlich]

Column: Heeft het Fries drie klassen van regelmatige werkwoorden in plaats van twee?

Update By: Henk
Date: mei 18, 2021

Alle grammatica’s en leerboeken van het Fries onderscheiden twee klassen regelmatige werkwoorden. Op Neerlandistiek.nl voeren Anne Merkuur en ik een interessante discussie over de vraag of die indeling wel volledig is – met als kernvraag: bestaat er een derde klasse van regelmatige werkwoorden.

Lees er meer over op:
1. [Bijdrage van Henk Wolf op Neerlandistiek.nl] of [op deze website].
2. [Reactie van Anne Merkuur op Neerlandistiek.nl]
3. [Reactie van Henk Wolf op op Neerlandistiek.nl]

Column: Nevengeschikte betrekkelijke bijzinnen?

Update By: Henk
Date: mei 14, 2021

In negentiende- en twintigste-eeuwse Friese literatuur kom je af en toe betrekkelijke bijzinnen tegen die worden voorafgegaan door het woordje en. Het lijkt daardoor of ze nevengeschikt zijn aan de hoofdzin of aan een zelfstandignaamwoord(groep) daarin. In een column op Neerlandistiek.nl bespreek ik er een paar.

[Klik hier om de column te lezen.]

Taalsnipel: hoe kin it dat it Sealterfrysk gjin wurd foar ‘readboarstje’ hat?

Update By: Henk
Date: mei 2, 2021

De wurdboeken jouwe gjin Sealterfrysk wurd foar it readboarstje, Sealterfriezen witte it net en in oprop op ynternet smiet allinne in protte befêstigingen fan ûnbekendheid mei it wurd op. In literatuersyktocht en it trochsneupen fan âlde Sealterske bânopnamen joech ek gjin antwurd op de fraach hoe’t it fûgeltsje yn it Frysk fan it Sealterlân neamd wurdt. In mystearje! Yn dizze taalsnipel op de site fan De Moanne gean ik dêrop yn.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]