‘Pisje(n) dwoo’ (‘plasse(n) doen’) in het Saterfries

Update By: Henk
Date: januari 2, 2021

“Sprekers van het Saterfries moeten bij het ondersteunende doen kiezen welke vorm van de infinitief ze gebruiken: die op -n of die op -e. En het gekke is dat de zinsvolgorde daarbij bepalend is. Staat doen voor het hoofdwerkwoord, dan krijgt dat de -e-vorm. Staat het erachter, dan krijgt het de -n-vorm: […]”

[Klik hier om het stuk te lezen op Neerlandistiek.nl.]

Het begin van het einde van de ‘witte’ spelling?

Update By: Henk
Date: januari 1, 2021

Dagblad Trouw stapt over van (een eigen variant op) de ‘witte’ spelling van het Genootschap Onze Taal naar de ‘groene’ spelling van de Nederlandse Taalunie. Dat zou weleens het einde van de ‘witte’ spelling kunnen inluiden.

[Lees er meer over op Neerlandistiek.nl.]

Het is niet ‘de’ jeugd die van de straat gehouden moet worden

Update By: Henk
Date: december 31, 2020

In een artikel in de Trouw kwam maar liefst drie keer de woordgroep ‘de jeugd’ voor als groep die ervan weerhouden moet worden om crimineel gedrag te vertonen. Het lidwoord de maakt die lezing onontkoombaar, terwijl de meeste jongeren natuurlijk helemaal niet misdadig aangelegd zijn. In een column voor Neerlandistiek.nl ga ik op de woordkeuze in.

[Klik hier om het stuk te lezen.]