Portfolio’s

Deze pagina in andere talen:

Mijn naam is Henk Wolf en ik doe allerlei dingen met taal. Dat doe ik in loondienst, in opdracht en ook als hobby. Zo kennen heel wat Friezen me als professor Henk van de taalprogramma’s die ik een paar jaar voor Omrop Fryslân heb gepresenteerd. Liefhebbers van het Nederlands kennen mijn naam van de stukken die ik voor Neerlandistiek.nl schrijf, Saterlanders kennen me als hun taalfunctionaris en vele duizenden studenten hebben de afgelopen jaren college van me gehad.

Momenteel werk ik hoofdzakelijk als ‘wissenschaftlicher Beauftragter für Saterfriesisch’ voor de Oldenburgische Landschaft en als onderwijsontwikkelaar voor de Rijksuniversiteit Groningen. Ook geef ik nog taalkundecolleges voor NHL Stenden Hogeschool. In de onderstaande portfolio’s is veel meer te vinden over taaldingen die ik in de loop der jaren heb gedaan.

Andere websites van mij:


Diversen
ferskaat * Verschiedenes * miscellaneous

Inspreekwerk
foarlêzerij * Stimmarbeit * voice-acting

Leer/toetsmateriaal
lear/toetsmateriaal * Lern/Prüfungsmaterialien * learning/testing materials

Literatuur
literatuer * Literatur * literature

Onderwijs
ûnderwiis * Unterricht * education

Onderzoek
ûndersyk * Forschung * Research

Televisie
televyzje * Fernsehen * television

Vertalen
oersetterij * Übersetzungen * translations