In ynformaasjeportaal foar it Sealterfrysk bestie noch net. No is der wol ien, alteast ien yn wurding. Dat is Seeltersk.de. Ik ha de website makke yn opdracht fan de gemeente Sealterlân.

[Klik hjir om him te besjen.]

Posted in: Saterland.
Last Modified: december 22, 2020