De reizigers wordt/worden verzocht om hier over te stappen
Verzoeken kan op twee manieren worden gebruikt:
1. met een persoon als lijdend voorwerp en een beknopte bijzin als extra zinsdeel. In de lijdende vorm wordt die persoon het onderwerp en de persoonsvorm krijgt dan het getal van dat onderwerp.
2. met een persoon als meewerkend voorwerp en een beknopte bijzin als lijdend voorwerp. Sprekers die deze constructie gebruiken, kunnen aan voor de persoon zetten. In de lijdende vorm staat de persoonsvorm in het enkelvoud.
Bespreking van deze kwestie:
Taalunie
Onze Taal
Taalprof (1)
Taalprof (2)

Negen koppelwerkwoorden?
“Zijn, worden, blijven, lijken, blijken, schijnen, heten, dunken en voorkomen” – ken je dit rijtje uit je hoofd? Dan ben je slachtoffer van het didactisch onvermogen van vorige generaties leerboekjesschrijvers. Die wilden je namelijk wijsmaken dat deze negen woorden β€œde” Nederlandse koppelwerkwoorden zijn. En daarmee hebben ze een heleboel misverstanden veroorzaakt.
Meer hierover:
Henk Wolf
Taalprof