“Wie in taalbehoud ook het behoud van een grote rijkdom aan pragmatische systemen ziet, kan zich afvragen of de verstedelijking niet ook een bedreiging is voor die rijkdom in onze eigen omgeving.”

[Lees de hele column op Neerlandistiek.nl.]