Op vrijdag 5 november verschijnt jaargang 103 van Leuvense bijdragen. Er staat ook een artikel van mij in:

Wolf, H. (2021), ‘Is there antipassivisation in Frisian and Dutch?’, Leuvense bijdragen 103, p. 387-404.