Ik heb de bibliografie op deze pagina geactualiseerd en deze tegelijkertijd volledig doorzoekbaar gemaakt. Daarbij zijn wat dubbeltellingen en zeer oude korte columns en lezingen geschrapt en wat recente publicaties toegevoegd. Het aantal opgenomen publicaties (inclusief lezingen) bedraagt momenteel 515 (484 schriftelijke en 31 mondelinge publicaties). Soms heb ik een URL naar een online-versie van een publicatie opgenomen, maar ook veel andere publicaties zijn in de tussentijd online beschikbaar gekomen, bijvoorbeeld via deze website, via de websites van tijdschriften of bijvoorbeeld via academia.edu of dbnl.nl.

De publicaties zijn in categorieën ondergebracht. Via de zoekfunctie kan op woorden in de beschrijving worden gezocht en de zoekresultaten kunnen op diverse manieren worden geordend.

Zie: [bibliografie]