De Eerste Kamer heeft in 2005 het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden goedgekeurd. Om de vier jaar evalueert de Raad van Europa de nakoming van de verdragsverplichtingen. Voor neerlandistiek.nl heb ik er een stukje over geschreven.

[Klik hier om de column te lezen.]