Op Facebook en in de Friese media kom je af en toe ironische stukjes in een wat merkwaardig soort Nederlands tegen. Die gaan terug op de taal van het fictieve dorp Bokwerd. Voor Neerlandistiek.nl heb ik er een column over geschreven.

[Klik hier om de column te lezen.]