“Tot nu toe was het protest tegen de verengelsing van Nederlandse universiteiten vooral gericht tegen het gebruik van het Engels als voertaal in het onderwijs. De organisatie Beter Onderwijs Nederland heeft geprobeerd daar via de rechter een einde aan te maken. Dat deed ze door de klacht dat Engels als voertaal bij de studie pyschologie aan de universiteiten van Twente en Maastricht een overtreding zou zijn van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. […]
Het zou misschien de moeite lonen om te kijken of daar iets aan te doen is door een ander juridisch pad te bewandelen, namelijk dat van de openbaarheid van bestuur.”

[Klik hier om het hele stuk te lezen op Neerlandistiek.nl.]