Op demoanne.nl staat vanaf vandaag mijn column ‘Leestekenfrisismen’, met een Vlaams-Friese anecdote van een collega.

[Klik hier om de column te lezen.]