De standaardisering van het Nederlands is goed gelukt: voor bijna alles zijn Standaardnederlandse woorden die in┬áhet hele Nederlandse taalgebied gebruikt en begrepen worden. Roepwoorden voor dieren zijn een uitzondering, zo ontdekte ik toen ik ‘het’ Nederlandse roepwoord voor schapen zocht. Dat bestond niet.

[Klik hier om neerlandistiek.nl een column over die woorden te lezen.]