“In een rechtsstaat is het voor ingezetenen volstrekt helder waar ze voor gestraft kunnen worden. Verboden moeten helder geformuleerd zijn (het principe van lex certa) en niets is strafbaar als het niet expliciet door wet verboden is (het principe van nulla poena sin lege). De overheid moet altijd zeer zorgvuldig met die principes omgaan, maar zeker nu, nu de overheid diep ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer van ingezetenen en de opgelegde sancties de betroffenen ook nog eens met een strafblad opschepen. Mensen horen dan exact te kunnen weten wat wel en niet strafbaar is, anders is er geen sprake meer van een rechtsstaat.”

[Klik hier om de column te lezen op Neerlandistiek.nl.]