In het Fries en ook in wat ouder Nederlands komen zinnen voor met ‘vinden’ en daarbij als lijdend voorwerp een zogenaamde ‘accusativus cum infinitivo’. Dat zijn zinnen van het type ‘Ze vonden haar een eindje verderop liggen’.

[Klik hier voor een column op neerlandistiek.nl over dat onderwerp.]