Afgelopen donderdag was ik op het congres Frysk yn it ûnderwiis in Heerenveen, waar mijn collega’s Albert Walsweer en Nynke Anna Varkevisser hun rapport over de stand van de lessen Fries in het basis- en voortgezet onderwijs presenteerden. Heel hoopvol waren die in mijn ogen niet. Ik mis vooral visie bij de provincie. Voor neerlandistiek.nl en itnijs.frl heb ik stukjes over de problematiek geschreven.

[Klik hier om het stuk op neerlandistiek.nl te lezen.]

[Klik hier om het stuk op itnijs.frl te lezen.]