Afgelopen donderdag was ik op het congres┬áFrysk yn it ├╗nderwiis in Heerenveen, waar mijn collega’s Albert Walsweer en Nynke Anna Varkevisser hun rapport over de stand van de lessen Fries in het basis- en voortgezet onderwijs presenteerden. Heel hoopvol waren die in mijn ogen niet. Ik mis vooral visie bij de provincie. Voor neerlandistiek.nl en itnijs.frl heb ik stukjes over de problematiek geschreven.

[Klik hier om het stuk op neerlandistiek.nl te lezen.]

[Klik hier om het stuk op itnijs.frl te lezen.]