Dingtiid is in nij orgaan dat de oerheid advisearret oer saken dy’t mei de Fryske taal te krijen ha. Op 26 febrewaris haw ik de leden fan Dingtiid in byspikerles Frysk skriuwen jûn. Se dienen it mar knap!

B-xIyxbUIAE6XfM.jpg-large