Drie nieuwe taalcolumns op Neerlandistiek.nl:

“Nederland krijgt weer onvoldoende voor Fries op school”
(over de evaluatie van het Handvest voor regionale talen of talen van minderheden)
[Hier klikken.]

“In het Fries over bemoeizucht praten”
(beschrijving van Fries idioom in het woordveld ‘bemoeizucht’)
[Hier klikken.]

“Over wat het actualiteitsprincipe met de geschiedenis van het Zuiderzeepoldernederlands in vergelijking met het Waddenhollands te maken heeft” (geschreven met Reitze Jonkman)
(vergelijking van de geschiedenis van het Midslands en Amelands met die van het Stadsfries)
[Hier klikken.]