De figuren van Sinterklaas en Zwarte Piet worden in de media op allerlei manieren belicht: politiek, als feestelementen, als traditie, maar maar zelden als personages in een toneelstuk. Volgens mij is dat een grote omissie, want die belichting maakt dat je andere belichtingen als historische en contemporaine kunstreceptie kunt beschouwen. In het essay ‘Sint en Piet als kunst’ geef ik een eerste aanzet tot zo’n belichting.

Het essay is in drie delen te lezen op Neerlandistiek.nl:

[deel 1]  [deel 2]  [deel 3]

Het is ook in z’n geheel als pdf-bestand te downloaden:

[pdf]