Troch privee-omstannichheden moat ik al myn kolleezjes fan 29 septimber ferfalle litte. Ik betink letter in oplossing om de stof yn te heljen.
Henk