Op 1 september begin ik bij de Rijksuniversiteit Groningen met de ontwikkeling van leermateriaal voor het Fries. Het is een project dat een mooie voortzetting vormt van zowel mijn colleges bij de NHL als het werk aan de digitale leeromgeving eduFrysk van de Afûk, waar ik aan heb meegewerkt.