In een artikel in de Trouw kwam maar liefst drie keer de woordgroep ‘de jeugd’ voor als groep die ervan weerhouden moet worden om crimineel gedrag te vertonen. Het lidwoord de maakt die lezing onontkoombaar, terwijl de meeste jongeren natuurlijk helemaal niet misdadig aangelegd zijn. In een column voor Neerlandistiek.nl ga ik op de woordkeuze in.

[Klik hier om het stuk te lezen.]