Hebben koeien mankementen? Over die vraag werd op Neerlandistiek.nl gediscussieerd. Hoe gewoon je die aanduiding vindt, hangt niet alleen af van de manier waarop je dieren in taal behandelt, maar ook van de vraag of je het woord ‘mankement’ primair op dingen of primair op mensen betrekt. Ik heb er een stukje over geschreven.

[Lees het hier.]