(Jo kinne op it programma klikke om it grutter te meitsjen.)