Op 9 november begint op NHL Stenden Hogeschool de cursus Taalgeschiedenis. De reguliere studenten (Nederlands jaar 2) zijn daarover al via de mail geïnformeerd. Studenten van andere jaren of andere studies zijn ook welkom, net als aanschuivers van andere instituten. De voertaal is Nederlands. Het materiaal bij de cursus staat op de pagina Cursusmateriaal.