Zijn de dialecten van Midsland en Ameland Fries, Nederlands of mengdialecten? Dat hangt ervan af hoe je die begrippen definieert. In een online-lezing noemde Marc van Oostendorp ze op basis van een vergelijking met het huidige Fries en Nederlands mengdialecten. Reitze Jonkman en ik reageren in een stuk op Neerlandistiek.nl op die categorisering. Wij kijken niet alleen naar het huidige Nederlands en Fries, maar ook naar historische dialecten en naar de geschiedenis van de eilanden – en concluderen dat het Midslands en Amelands net als de stadsdialecten in Friesland volgens onze lijn van redeneren als ‘Hollands’ gecategoriseerd moet worden.

[Klik hier om ons stuk te lezen.]