Een opvallend verschil tussen het Fries en het Nederlands is te zien in tijdsbepalingen. In het Fries kun je ‘moarn in wike’ zeggen, in het Nederlands moet daar een voorzetsel bij: ‘morgen over een week’. Voor Neerlandistiek.nl heb ik daar een stukje over geschreven. Een Friestalige versie daarvan is vorig jaar al eens op demoanne.nl verschenen.

[Klik hier voor de Friese versie.]

[Klik hier voor de Nederlandse versie.]