Oanpast roaster dieltiid Frysk en Nederlânsk op 20 desimber /
Aangepast rooster deeltijd Fries en Nederlands op 20 december

16.00-17.00:
* Skiednis fan maatskippij en literatuer (Gerbrich)          C 2.043
* Proza-analyse (Cilla)                                                  F 2.005
* Proza-analyse (Coen)                                                 F 2.014
* Semantiek (Henk)                                                      F 2.013
* Grammatica II (Mascha)                                             F 3.015
* Didactiek mondelinge taalvaardigheid (Anke)              F 3.024/F 3.056
* Nederlands als tweede taal (Marlies)                           F 3.025
* Didactiek van de jeugdliteratuur III (Ria)                      C 1.069
* Verdieping poëzie-analyse III (Bart)                             C 1.109

17.00-18.00:
* Semantiek (Henk)                                                      F 2.014
* Semantiek (José)                                                      F 2.005
* Saaklik Frysk (Gerbrich)                                             C 2.043
* Proza-analyse (Bart)                                                  F 2.013
* Nederlands als tweede taal (Marlies)                           F 3.015
* Grammatica II (Bas)                                                   F 3.024
* Didactiek mondelinge taalvaardigheid (Peta)               F 3.025
* Didactiek van de jeugdliteratuur III (Ria)                      C 1.109
* Verdieping poëzie-analyse (Cilla)                                C 1.069

18.00-18.30: skoft / pauze

18.30-19.30:
* Syntaksis (Henk)                                                       C 1.021
* Woordkunde (Gerbrich)                                              B 0.089
* Grammatica II (Cilla)                                                   F 3.025
* Didactiek mondelinge taalvaardigheid (Anke)              F 3.015
* Nederlands als tweede taal (Marlies)                           F 3.024

19.30-22.00: literêre salon / literaire salon                      kantine 3JO