Een overzicht van de vakken die ik in de eerste lesperiode van collegejaar 2016-2017 geef, is nu te vinden op de pagina Onderwijs. Studiewijzers en ander materiaal komen binnenkort beschikbaar op Cursusmateriaal. De links naar deze pagina’s zijn ook te vinden in het menu dat rechts naast de pagina’s van deze website staat. Een voorlopig jaarrooster Fries staat ook online.

In oersjoch fan myn fakken yn 2016-2017 is te finen op ‘e side Underwiis. It lesmateriaal komt skielk beskikber op ‘e side Kursusmateriaal. Links nei dy siden steane ek yn it menu rjochts op ‘e side. In foarriedich jierroaster Frysk stiet ek online.
An overview of the courses I will teach in the academic year 2016-2017 is available by clicking the link Teaching. Course materials will soon be published on the page Kursusmateriaal / Cursusmateriaal. Links to these pages can also be found in the right-hand menu on the website pages.