schermafbeelding-2016-09-11-om-17-33-00It Fryske literêre onlinetydskrift Fers2 hat yn syn septimbernûmer in koart ferhaal fan my opnaam, Op it strân. De redaksje hat it sels yllustrearje litten.

[Klik hjir om it ferhaal te lêzen.]