Het Levende Talen Magazine, een vaktijdschrift voor talendocenten, besteedt in z’n laatste nummer veel aandacht aan het Basisboek syntaxis. Niet alleen staat er een uitgebreid signalement in, het wijdt ook vier kolommen aan een recensie.

[Klik hier om de recensie te lezen.]