De planning van de eindgesprekken sociolinguïstiek/pragmatiek van 9 april staat in het archief. Daar staat ook de rubric voor de beoordeling die ik heb laten rondgaan tijdens het college. Voor een directe link naar de planning: klik hier.