“Semantisch is er weinig op tegen om tegelijk hoogachting voor een persoon uit te drukken, én een door die persoon te realiseren actie als waarschijnlijk en wenselijk te benoemen, maar mijn taalgevoel verzet zich wel tegen de in de Trouw gebruikte constructie. Dat van de schoonmaker en de collega die z’n woorden heeft opgeschreven, heeft er blijkbaar minder moeite mee.”

[Lees de hele column op Neerlandistiek.nl.]