lvtHet Fries lijkt wel wat op het Engels, maar dat komt niet door een nauwe verwantschap tussen beide talen. En het Fries uit de zeventiende eeuw, dat we meestal Middelfries noemen, is eigenlijk een vroege vorm van het Nieuwfries. Dit zijn zomaar twee verrassende inzichten uit het boek Fryslân, land van talen van Reitze Jonkman en Arjen Versloot. Het geeft een […]

Klik hier om verder te lezen.