De onderstaande video over taalnorm is bedoeld om studenten te laten nadenken over de betekenis van de woorden ‘goed’ en ‘fout’ in verschillende contexten en in het bijzonder als ze betrekking hebben op taal. Een wat langere versie van de video hebben José Bruining en ik tijdens het collegejaar 2015-2016 gebruikt tijdens de cursus Taalbeschouwing voor studenten Nederlands aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden.