“As de maityd yn it lân komt, komt it guon samar oan: himmelderitis. Lykas artrititisrachitis en tonsilitis heart it op in sykte. Al dy oare -itissen binne lykwols ûnstekkingen, wylst himmelderitis it ûnbedimbere ferlit is om te húshimmeljen. […]”

[Troch hjir te klikken kinne jo de folsleine snipel lêze op itnijs.frl.]