Kinst in stellaazje yn in winkel yn it Frysk in ‘skap’ neame? Yn de taalsnipel ‘Tusken de skappen’ op It Nijs besykje ik om antwurd op dy fraach te jaan.

[Klik hjir om it stik te lêzen.]