De komende tijd leid ik twee keer een workshop over grammaticadidactiek:

– zaterdag 23 november, congres Het schoolvak Nederlands in Zwolle, workshop ‘Leren ontleden, het moet en het kan anders’: [link]

– vrijdag 17 januari, Dag van de taal, kunsten en cultuur in Groningen, workshop ‘Grammaticaonderwijs: een didactisch bruggetje tussen wetenschap en school’: [link]