Voor deeltijdstudenten Nederlands (FO) van NHL Stenden: op deze site staan nu begrippenlijsten bij de vakken die worden getoetst in de taalkundetoetsen van jaar 1 en 2. De lijsten zijn gemaakt door Pieter Duijff, José Bruining en Henk Wolf. Ze zijn te vinden op de pagina Cursusmateriaal. De links naar de lijsten staan ook hieronder:

[Begrippenlijst Taal en theorie 1]

[Begrippenlijst Taal en maatschappij]

[Begrippenlijst taalkundevakken jaar 2]