Voor studenten van NHL Stenden: het materiaal van mijn cursussen staat online. Het is te vinden op de pagine Cursusmateriaal. Ook de roosters voor de cursisten van het Afûk-lesjouwersfoech zijn daar nu te vinden.